شب قدر و جایگاه آن
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: شب قدر و جایگاه آن

در روایات معصومان( ع ) نسبت به ارزشمند بودن بعضی از اوقات و زمان ها تصریح شده است که بدین شرح می باشد :

رسول خدا ( ص ) می فرماید :

« خداوند از میان روز ها ، روز جمعه و از میان ماه ها ماه رمضان و از میان شب ها شب قدر را برگزید » .

حال سوال اینجاست چرا شب قدر ...

نقل شده است ،براى رسول خدا (ص) داستان یک مردى از بنى اسرائیل را گفتند که هزار ماه در جهاد در راه خدا اسلحه بدوش کشیده است و رسول خدا (ص) از حال آن مرد بسختى در شگفت شد و آرزو کرد که در میان امت وى همچنین شخصى باشد و عرض کرد پروردگارا امتم را از همه امتها کوتاه‏عمرتر و کم کردارتر مقرر داشتى و خداوند شب‏ قدر را بآن حضرت عطا کرد و فرمود: یک شب‏ قدر بهتر است از هزار ماه که آن اسرائیلى در آن در راه خدا اسلحه بدوش بود هم براى تو و هم براى امتت پس از تو تا روز قیامت در هر ماه رمضان و بنا بر آنچه در حدیث این کتاب است محتمل است مقصود این باشد که خدا فضیلت شب‏ قدر را در دوران حکومت بنى امیه از همه جهانیان باز گرفته است چنانچه ظاهر خبر صحیفه این است.

بنا بر این عبادت یک شب قدر بهتر است از عبادت تمام این مدت حکومت بنى امیه چون شب قدر در آن نبوده و خداوند فضل آن را از آنها ربوده است خدایشان لعنت کناد و مقصود از عبادت آنها عبادت تقدیرى است زیرا عبادت آنان درست نبوده است باین معنى که اگر عبادت آنها قبول بود عبادت یک شب قدر از آن برتر بود زیرا شب قدر از آنها سلب شده بود.

یا مقصود اینست که ثوابى را که خدا در برابر عبادت شب قدر عطا میکند بهتر است از سلطنت بنى امیه و شوکت و اقتدار آنان در این مدت.

شب قدر رمز حکومت حقه عادله است و مقصود اینست که یک شب سرپرستى حکومت عادله بهتر است از هزار ماه حکومت ستمکار بنى امیه و این براى اثبات خیرى در حکومت آنها نیست بلکه خیریت آن از نظر عقیده مخاطب است‏