دهان روح و تن
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

دو توصیه علامه حسن زاده آملی


 انسان دو دهان دارد:

یکی گوش که دهان روح اوست

و دیگر دهان که دهان تن اوست . این دو دهان خیلی محترم اند . انسان باید خیلی مواظب آنها باشد ، یعنی باید صادرات و واردات این دهن ها را خیلی مراقب باشد آنهایی که هرزه خوراک می شوند ، هرزکار می گردند . کسانی که هرزه شنو می شوند ، هرزه گو می گردند .

وقتی واردات انسان هرزه شد ، صادرات او هم هرزه و پلید و کثیف می شود . یعنی قلم او هرزه و نوشته هایش زهرآگین خواهد شد .

حضرت امیر بیان .( ع ) فرمودند :

عمل نبات است و هیچ نبات از آب بی نیاز نیست و آب ها گوناگون اند . هر آبی که پاک است ، آن نبات هم پاک و میوه اش شیرین خواهد بود ؛ و هر آبی که پلید است ، آن نبات هم پلید و میوه او تلخ است . خود عمل ، حاکی است که از چه آبی روئیده شده است .

وقت اندک و کار بسیار

بدان که باید تخم و ریشه سعادت را در این نشأ ، در مزرعه دلت بکاری و غرس کنی .

اینجا را دریاب ، این جا جای تجارت و کسب و کار است ؛ و وقت هم خیلی کم است .

و وقت خیلی کم است و ابد در پیش داریم .

این جمله امیر المؤمنین ( ع ) عرض کنم ، فرمود :

« ردوهم ورود الهیم العطاش »

یعنی شتران تشنه را می بینید که وقتی چشمشان به نهر آب افتاد چگونه می کوشند و می شتابند و از یکدیگر سبقت می گیرند که خودشان را به نهر آب برسانند ، شما هم با قرآن و عرت پیغمبر و جوامع روایی که گنج های رحمان انداین چنین باشید .

بیایید به سوی این منبع آب حیات که قرآن و عترت است . وقت خیلی کم و ما خیلی کار داریم . امروز و فردا نکنیم .

امام صادق ( ع )  فرمود :

اگر پرده برداشته شود و شما آن سوی را ببینید ، خواهید دید اکثر مردم به علت تسویف ، به کیفر اعمال بد این جای خودشان مبتلا ش ده اند .

تسویف یعنی سوف سوف کردن ، امروز و فردا کردن  ، بهار و تابستان کردن ،

امسالو سال دیگر کردن ، وقت نیست و باید به جد بکوشیم تا خودمان را درست بسازیم

.

افق حوزه / تیر ماه 1392