سوال به اینها میگن نه به اونهایی که ......
ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات ،زید بن صوحان ،امیر المؤمنین علی (ع )

سوالات زیدبن صوحان از امیر المؤمنین  علی (ع )

زید بن صوحان عبدى عرض کرد: یا امیر المؤمنین کدام سلطان قوت و قدرتش بیشتر است؟ فرمود: مرگ.

عرض کرد: کدام چیز ذلتش بیشتر است؟ فرمود: حرص بر جمع مال دنیا.

عرض کرد: کدام فقر از همه سخت‏تر است؟ فرمود: کفر بعد از ایمان.


عرض کرد: کدام دعوت از همه گمراه‏تر است؟ فرمود: کسى که مردم را بطرف موهومات دعوت میکند.

عرض کرد: کدام عمل افضل است؟ فرمود: پرهیزکارى.

عرض کرد: کدام عمل رستکاریش بیشتر است؟ فرمود: طلب کردن از آنچه در نزد خداوند است.

عرض کرد: کدام مصاحب از همه بدتر است؟ فرمود: آن که معصیت‏ها را در نظر انسان جلوه دهد و آدمى را به نافرمانى خداوند وادارد.

عرض کرد: کدام یک از مردم شقاوتش بیشتر است؟ فرمود:

کسى که دین خود را به دنیاى دیگرى بفروشد.

عرض کرد: کدام یک از مخلوقات از همگان نیرومندتر است؟

فرمود: آن کس که بردباریش از همه بیشتر است.

عرض کرد: کدام یک از مردم بخلش بیشتر است؟ فرمود: آن کسى که از راه حرام مالى بدست آورده ...

عرض کرد: کدام یک از مردم زرنگیش بیشتر است؟ فرمود:

کسى که به حالات خود بنگرد و رستگارى خود را از گمراهى درک کند و بنگرد راه سعادت در چیست و بطرف آن گرایش پیدا کند.

عرض کرد: کدام یک از مردم ثبات رأى بیشترى دارند؟ فرمود کسى که فریب مردم را نخورد و دنیا نیز با زرق و برق خود او را از راه بیرون نکند.

عرض کرد: کدام یک از مردم از همه نادان‏ترند، فرمود:

کسى که گول دنیا را بخورد، در صورتى که مشاهده میکند دنیا با دیگران چگونه بازى کرد.

عرض کرد: کدام یک از مردم حسرت و پشیمانى بیشترى دارند؟

فرمود: کسى که از دنیا و آخرت محروم شده باشد و این خود زیان آشکارى است.

عرض کرد: کدام یک از مردم کور هستند؟ فرمود: آن کس که براى خداوند عملى انجام نداده و از خداوند انتظار ثواب دارد.

عرض کرد: کدام قناعت از همگان افضل است؟ فرمود: آن کس به آنچه خداوند وى را عطا کرده باشد قناعت کند، و حرص و آز نداشته باشد.

عرض کرد: کدام مصیبت از همه دردناکتر است؟ فرمود: مصائب در امور دین از همه ناراحت‏کننده و آزار دهنده‏تر است.

عرض کرد: کدام یک از اعمال عبادى نزد خداوند بیشتر مورد علاقه است؟ فرمود: انتظار فرج.

عرض کرد: کدام یک از مردمان نزد خداوند ارج و اعتبار دارند؟

فرمود: آن که بیشتر از همه از خداوند میترسد، و تقواى بیشتر و زهد زیادترى دارد.

عرض کرد: کدام سخن در نزد خداوند بهتر است؟ فرمود: زیاد در یاد خدا بودن و عجز و لابه کردن و دعا نمودن.

عرض کرد: کدام گفته از همه راستتر است؟ فرمود: گواهى دادن به وحدانیت خداوند متعال، عرض کرد: کدام یک از کارها در نزد خداوند بزرگتر است؟

فرمود: تسلیم در برابر خداوند و ترس از معاصى و پرهیزکارى.

عرض کرد: کدام یک از مردم راستگوترند.

در این هنگام امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه پیر مرد شامى شد و فرمود: خداوند متعال بندگانى را آفرید و دنیا را بر آن‏ها تنگ گرفت، و با نظر مخصوصى که به آنان نگریست آنها نسبت به دنیا بى‏میل شدند و بطرف آخرت متمایل گردیدند، و به سختى معیشت صبر کردند و در شدائد و گرفتارى‏ها شکیبائى به خرج دادند.

این جماعت همواره مشتاق بودند که زود از جهان رخت بربندند و به سراى جاودانى بشتابند تا به کرامت و الطاف خداوندى برسند، این گروه مردم همواره دنبال رضاى خداوند بودند و در نتیجه پایان زندگى آنها به شهادت انجام گرفت و خداوند را در حالى که از آنها راضى بود ملاقات کردند.

بدانید که مرگ راه گذشتگان است و همه باید این راه را بگذرانند، این مردم باید براى آخرت خود زاد و توشه بردارند و این زاد و توشه طلا و نقره نیست: این جماعت لباسهاى درشت پوشیدند و در طول زندگى خود در شدائد صبر کردند و به فضیلت خدمت نمودند.

این مردم در محبت و دوستى و یا بغض و دشمنى فقط خداوند را در نظر گرفتند، اینان چراغهاى هدایت‏کننده‏اند و در آخرت از نعمتهاى پروردگار برخوردار میگردند.

                                                                    المواعظ، ص: 61 - 65