پوشیدن عورت در حمام
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پوشیدن عورت در حمام

پیغمبر ( ص ) فرمود : هر کس بخدا و آخرت ایمان دارد جز با لنگ بحمام نرود ، و نیز از رفتن به نهر بىلنگ نهى فرمود ، و فرمود که آبها نیز اهل و ساکنانى دارند ( یعنى مردمانى صاحب آن و ساکن نزدیک آن خواهند بود ) . امیر مؤمنان ( ع ) فرماید : هر کس عریان شود شیطان باو بنگرد و طمع نماید پس لنگ ببندید . و نیز آن حضرت نهى فرمودند که بدون لنگ بحمام روند . به على ( ع ) گفتند : سعید بن عبد الملک با کنیزانش به حمام میرود ، فرمود : اگر همگى لنگ دارند مانعى ندارد ، ولى مثل الاغها لخت نباشند که به عورت همدیگر بنگرند .

حضرت صادق ( ع ) فرمود : من نگاه به عورت مسلمان را مکروه مىدارم ، ولى نگاه به عورت غیر مسلمان مثل نگاه به عورت الاغ است . و نیز فرمود : هیچ کس به عورت برادر مسلمانش نگاه نکند ، و بکسى که دینى دیگر دارد در حمام نگاه کردن اشکالى ندارد . و نیز فرمود : ران عورت نیست ( یعنى نگاه به آن حرام نمیباشد ) . ابى بصیر گوید : به حضرت صادق ( ع ) گفتم : مرد مىتواند بىلنگ شست و شو کند ؟ فرمود : اگر کسى او را نمىبیند اشکالى ندارد . حذیفه گوید : به حضرت صادق ( ع ) گفتم : مردم مىگویند که عورت مؤمن بر مؤمن حرام است . حضرت فرمود : مراد آن نیست که تو گمان کردى بلکه مراد از عورت مؤمن لغزشى است که از او سر زند یا سخنى که موجب نقص اوست بگوید و آن را بخاطر بسپرند که روزى بر او عیب گیرند . عبد الله بن سنان گوید : از حضرت صادق ( ع ) پرسیدم که آیا عورت مؤمن حرام

است ؟ گفت آرى ، گفتم : یعنى جلو و عقب او ؟ فرمود نه چنانست ، بلکه مراد افشاء سر اوست . زید شحام از حضرت صادق ( ع ) در باره حرمت عورت مؤمن بر مؤمن مىپرسد ، حضرت مىفرماید مراد این نیست که بدن خود را برهنه کند یعنى بلکه مراد اینست که او را سرزنش کنى و یا عیبجویى کنى .

                                                                               مکارم الاخلاق طبرسی