عارف فرزانه، سید احمد کربلای می گوید :
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عارف فرزانه، سید احمد کربلای می گوید :

طالب حضرت حق جل و علا شایسته آن است که چون عزم بر خوابیدن نماید، محاسبه اعمال وافعال وحرکات وسکانت صادره از خودراازبیدار شدن شب سا بق تا آن زمان ، تماما وکمالا نمو ده واز معاصی واعمال نا شایسته واقعه از خود ، پشیمان شده  وتو به حقیقی نموده وعزم بر آن که انشا‍ءالله در ما بعد ،عود ننموده بلکه تلافی وتدارک ان را در ما بعد بنماید،ومتذکر شودکه((النوم اخوالموت ))خواب، برادر مرگ است ،و ((الله یتوفی الا نفس حین موتها و التی لم  تمت فی منامها))تجدید عهد به ایمان  و شهادتین وعقاید حقه نموده،با طها رت روبه قبله(( کمایجعل المیت فی قبره)) همان گونه که میت در قبرنهاده می شود، به نام خدا استراحت نموده...                                                                                                                                   منبع:تذکره المتقین