فقیه ربانی، حضرت ایت الله اقا مجتبی تهرانی فرموده اند :
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حضرت ایت الله اقا مجتبی تهرانی فرموده اند :

برای درمان بیماری استهزا و سخریه، باید به عواقب و پیامد های شوم آن اندیشید.استهزا،مایه دشمنی دنیا  وعذاب وگرفتاری آخرت است استهزا  موجب  خوار شدن می شود .واورا از شا ن و مقام خویش پایین می اورد وچه بسا به همان چیزی که دستاویز قرار داده، دچار شود.   

است. گا ه نفرین کسانی که مو رد تمسخر گرفته اند، موجب تنگی روزی فرد مسخره کننده می شود. هم چنین استهزا کننده باید به این بیندیشد که اگر خود مورد استهزا قرار می گرفت، ایا خشنود می شد؟!

با اندیشیدن در این نکات، از استهزای دیگران  منصرف  می شودودرصدد درمان خود  بر می آید.

                                                         منبع: اخلاق الهی