توصیه بسیار زیبای شهید محراب آیت الله مدنی
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: توصیه بسیار زیبای شهید محراب آیت الله مدنی

درد اول هر انسا نی ،خود انسان است ،برای اینکه هر انسانی به کمال برسد. اگر روح مریض باشد،کمال برای اوفایده ای ندارد.آیه قرآن وهم چنین اعتقاد مااین است که کلمه ای از زبان انسان در نمی آید،مگر اینکه همراه آن نگهبانی مهیا میباشد تا کلام را حفظ کند.حال که ما معتقدیم هر کلمه ای که از زبان انسان درآ ید،نوشته خواهد شد  وفردا با ید حسابش را بدهد،پس هر حر فی که می زنیم باید به نفع اسلام وانقلاب باشد ،نصیحتی برای مسلمین باشد ویا حداقل برای کسب حلال زده شود.بر مسلما نان لازم است حرفی که می زنند،حساب شده باشد.

                                                         درخطبه آخر