بهترین غذای دنیا ، بستر و رختخواب دنیا و خانه های دنیا
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: بهترین غذای دنیا ،بهترین بستر و رختخواب دنیا ،بهترین خانه های دنیا

روزی لقمان به پسرش گفت : امروز به توسه پند می دهم که کامروا شوی.اول

اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای دنیا را بخوری دوم اینکه دربهترین بستر و رختخواب دنیا بخوابی وسوم اینکه در بهترین خانه های دنیا زندگی کنی.پسر لقمان گفت: پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم.چطور من می توانم من این کارها را انجام بدهم؟

لقمان جواب داد:اگر کمی دیرتر  وکمتر غذا بخوری ،هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.اگربیشتر کار کنی وموقعی که حسابی خوابت آمد  به رختخواب بروی،در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان  است.واگر با مردم دوستی کنی ودر قلب آنها جای داشته باشی ،آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست.