برجسته ترین ویژگیهای سیره سیاسی امام خمینی ( ره )
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: برجسته ترین ویژگیهای سیره سیاسی امام خمینی ( ره )

×××××××××××××××

1 اتخاذ خط مشی و مواضع مشخص در مبارزه و جهاد .

2 اعلام صریح این مواضع و عدول نکرردن از آنها .

3 قاطعیت و شجاعت  در پیگیری هدفها .

4 اخلاص و تقوا در حرکات و تصمیمات .

5 ایمان انقلابی مبتنی بر عقل پویا .

6 حق جویی و عدالت خواهی  .

7 اجتهاد گرایی اصولی .

8 نظم و ترتیب در زندگی .

9 ایستادگی و استقامت در برابر بی عدالتی و ستمگری .

10 - تلاش درجهت احیای فقه از طریق توجه دادن به مسائل سیاسی و اجتماعی .

((( محمد رضا حکیمی می گوید : امام خمینی ( ره ) از نظر علم و عمل ، درک وسیع اسلامی ، تقوای اصولی و مراحل باطنی در حد یکی از بزرگترین شخصیت های است در میان عالمان بزرگ اسلام ، در طول قرون تاریخ این دین ))) .

                                               اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره )