عوامل عدم کارآیی در دستگاه ارتش
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عوامل عدم کارآیی در دستگاه ارتش

1 – تماس های دوستانه اعضای ارتش با عامه مردم .

2 – شرایط نامطلوب خدمتی یا درگیری فرماندهان .

3 – مجادله فرماندهان بر سر نحوه مواجهه با عدم تعادل .

4 – عدم قاطعیت نخبگان حکومتی .

5 – شکست در جنگ .

                                                    سیری در نظریه های انقلاب