عوامل بقای دولت
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عوامل بقای دولت

1 -  دین داری ، همه متفکران مسلمان دین داری را از علل مهم بقای دولت دانسته اند .

2 – عدالت  ، نقش عدالت توسط اندیشمندان مختلف تاکید شده است .

3 – نظارت بر مسؤلان و کارپردازان  ، نظر متفکران مسلمان .

4 – تعلیم و تربیت ، به نظر اندیشمندان مسلمان اگر تعلیم و تربیت در یک کشور همان اصول حاکم بر حکومت را به اتباع بیاموزد ، این امر موجب کسب مشروعیت و پذیرش آن نظام می شود .

5 – کاربرد صحیح سیاست قلم و شمشیر ، چرا که اداره جامعه متشکل از دو گروه است : یک ، نیروهای کشوری  . دوم ، نیروهای لشگری .

6 – خصال نیکو ، یعنی رفتار خوب و مطلوب با اطرافیان و مردم .

7 – صلاحیت حاکمان و کارگزاران

8 – امر به معروف و نهی از منکر .

9 – عوامل جغرافیایی .

                                                    سیری در نظریه هی انقلاب