علل خصوصی وقوع انقلاب در حکومتهای مختلف
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: علل خصوصی وقوع انقلاب در حکومتهای مختلف

 

*** در حکومت مونارشی ، نفاق دولتمران ، خودکامه شدن مونارش و جانشینی شاهزاده ای بی هنر به جای پدر .

*** در تیرانی ، زبونی شهریاران ستمگر ( که خشم مردم را بر می انگیزند ) ، نفاق دولتمردان و حمله یک نیروی خارجی قویتر .

*** در دموکراسی ، گستاخی و ستیزه جویی عوامفریبان .

*** در الیگارشی ، ستمگری فرمانروایان با توده مردم .

*** در حکومتهای اریستوکراسی و پلیتی ،  آنچه براستی آنها را نابود می کند این است که عناصر پدید آورنده آنها به انصاف و درستی ترکیب نشده باشد .

                                                           سیری در نظریه های انقلاب