وسایل انقلاب به نظر ارسطو
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: وسایل انقلاب به نظر ارسطو

 

به نظر ارسطو انقلاب گاه با استفاده از زور و زمانی با استفاده از روش اقناع و گاه با نیرنگ به وقوع می پیوندد .

((( ارسطو می گوید انقلاب حق شایستگان است ، زیرا فقط ایشانند که به حق و به طور مطلق برتر از دیگرانند . )))

                                                    سیری در نظریه های انقلاب