نظریه افلاطون نسبت به دگرگونی ها و بی ثباتی های سیاسی
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: نظریه افلاطون نسبت به دگرگونی ها و بی ثباتی های سی

1 – گسترش حس طمع و تجمل پرستی در جامعه بزرگترین بلای اجتماعی و ایجاد کننده جنگ است .

2 – تعلیم و تربیت روحی نقش عمده در ایجاد ثبات و یا تزلزل سیاسی داراست .

3 – علت عمده دیگر تغییر حکومتها جدایی حکومتها میان اعضای طبقه حاکمه است .

4 – شدت ثروت پرستی

                                             سیری در نظریه های انقلاب ، ملکوتیان ص 10 – 14