آفات انقلاب‏ها
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آفات انقلاب‏ها

آفات انقلاب‏ها عبارتند از:

الف) نفوذ فرصت‏طلب‏ها:

در همه انقلاب‏ها، این گروه با تغییر ظاهر خود و فریب انقلابیون واقعى، در ارگان‏ها و نهادهاى مختلف جامعه حتى در دستگاه رهبرى نفوذ مى‏کنند و اگر چه ظاهراً انقلابى‏تر از انقلابیون اصیل هستند، چون اعتقادى به آرمان‏هاى انقلاب ندارند موجبات انحراف و قلب ماهیّت آن را فراهم مى‏کنند.

فرصت‏طلب‏ها خود دو گروه هستند:

گروه اول آنهایى که ایده و عقیده خاصى جز جاه‏طلبى و کسب موقعیت‏ها و امتیازات اجتماعى ندارند و خود را با هر نوع سیستم سیاسى سازش و تطبیق مى‏دهند و مهارت ویژه‏اى در تغییر موضع خود براى جلب نظر گروه حاکم دارند.

گروه دوم کسانى هستند که داراى ایده و عقیده‏اى متضاد با نظریه حاکم هستند و زمانى‏که از مواجهه مستقیم با انقلابیون مأیوس مى‏شوند با تغییر ظاهر خود و نفوذ در سیستم سیاسى، ضربه خود را در موقعیت مناسب از درون بر انقلاب وارد مى‏آورند.

ب) بازگشت تدریجى به ارزش‏هاى فرهنگى طردشده:


بدیهى است که در هر جامعه انقلابى با سقوط سیستم سیاسى، ارزش‏هاى مسلط بر آن بلافاصله محو نمى‏گردد. دوام این ارزش‏هاى به طول مدت سلطه آنها بر جامعه و نفوذ بر مسایل فرهنگى، اجتماعى و تربیتى بستگى دارد. هر چه طول مدت مبارزه براى پیروزى انقلاب کمتر باشد، آثار ارزش‏هاى نظام پیشین دوام بیشترى مى‏یابند.از جمله ارزش‏هاى مذموم از نظر انقلابیان، تجمل‏پرستى، راحت‏طلبى، فساد اخلاقى، تبعیض، بى‏عدالتى و رشوه‏خوارى است. در صورت عدم مبارزه مستمر و طولانى با ارزش‏هاى فرهنگى گذشته، تدریجاً با رشد مجدد این ارزش‏ها موجبات انحراف و آلوده‏شدن ارزش‏هاى اصیل انقلابى، فراهم مى‏شود.

ج) خستگى نیروهاى انقلابى و از دست‏دادن روحیّه انقلابى:

ویژگى دیگر از آفات انقلاب سستى در جناح انقلابیون است. کناره‏گیرى از صحنه به دلیل موفقیت انقلاب و به ثمررسیدن اهداف آن، یا خستگى و یأس از انقلاب به دلیل مواجهه با مشکلات و عدم‏موفقیت در حل آنها و ناامیدى از تحقق معیارهاى ایدئولوژیک که به گوشه‏گیرى و به انزوا کشیده‏شدن انقلابیون منجر مى‏شود، خود از آفات خطرناک انقلاب است.

فساد در ارکان سه‏گانه انقلاب از قبیل ضعف و انحراف در رهبرى و یا قدرت‏طلبى و عدول از آرمان‏هاى انقلاب، تفسیر و تأویل‏هاى انحرافى و احیاناً التقاطى از ایدئولوژى و یا ناتوانى ایدئولوژى در حصول خواسته‏هاى انقلابیان و نهایتاً خروج گروه‏هاى اجتماعى معتقد به انقلاب از صحنه مبارزه نیز از جمله آفات انقلاب محسوب مى‏شوند. اگر نیروهاى انقلابى در مبارزه با مشکلات، فشارها، مخالفت‏ها و آفات انقلاب موفق نشوند، خطر ظهور دیکتاتورى، که در چنین شرایطى خواسته اکثر گروه‏هاى اجتماعى خواهد بود، وجود دارد.

د) ناتوانى از انتقال ارزش‏هاى انقلابى به نسل‏هاى بعدى:

نسل اول یا عاملین انقلاب به خاطر حضور در صحنه (چه در دوران قبل از پیروزى و چه در دوران بعد از آن) برداشت و درک متناسبى از شرایط و اوضاع و احوال جامعه انقلابى دارند و به خاطر همین درک و به خاطر بهاى سنگینى که براى پیروزى انقلاب پرداخته‏اند آماده ایثار و فداکارى در راه حفظ آرمان‏هاى آن مى‏باشند. در حالى‏که فرزندان ایشان طبیعتاً نمى‏توانند از چنین موقعیت و روحیه‏اى برخوردار باشند.

چنانچه نسل اول انقلاب نتواند به نحو مطلوب نسل بعدى را آموزش انقلابى دهد و آنان را براى استمرار انقلاب آماده نماید، موجبات جدایى و بروز شکاف میان دو نسل و بروز مشکلات جدى و اساسى براى انقلاب فراهم خواهد شد.

انقلاب اسلامى : زمینه‏ها و پیامدها، ص: 57

[1]

 

 [1] محمدى، منوچهر، انقلاب اسلامى : زمینه‏ها و پیامدها، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: سوم، 1389.