لل عمده شکست انقلابها
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: لل عمده شکست انقلابها

علل عمده شکست انقلابها  عبارت است از:

1. عدم توانایى کافى در درک و حل مسائل و مشکلات پس از انقلاب.

2. ناتوانى از تأمین توقعات، خواسته‏ها و فشارهاى اجتماعى که در اثر توسعه آگاهى و تحرک سیاسى توده‏هاى وسیع جامعه انقلابى افزایش یافته است.

3. ناتوانى در هدایت و رهبرى و همچنین جذب گروه‏هاى جدید اجتماعى؛ چرا که این امر احتیاج به تمرکز قدرت از طریق کسب مقبولیت و یا اعمال زور دارد و میانه‏روها فاقد هر دو ویژگى هستند.

4. ناتوانى در جلوگیرى از رشد و تداوم حرکت‏هاى سیاسى گروه‏هاى اجتماعى معارض.

5. ناتوانى از اتخاذ تصمیمات انقلابى مقتضى در مواقع و موارد حساس و خطیر، به دلیل نداشتن مشروعیت و مقبولیت سیاسى و اجتماعى کافى.[1]

انقلاب اسلامى : زمینه‏ها و پیامدها ؛ ص53

 

 [1] محمدى، منوچهر، انقلاب اسلامى : زمینه‏ها و پیامدها، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: سوم، 1389.