عوامل سستی باورهای اعتقادی انسان
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عوامل سستی باورهای اعتقادی انسان

فقیه عارف،آیه الله العظمی بهاء الدینی می فرماید :

از عواملی که باورهای اعتقادی انسان را سست می کند ومانع

پیشرفت معنوی انسان می شود،شهرت های بی جا وبی فایده است.

علاقه به معروفیت،وشوق به سر زبان ها افتادن،نشانه ضعف

ایمان وکمبود های روحی فرد است.

ما برای عمر پنجاه،شصت ساله بعضی،حاصلی نمی بینیم.آدمی

بایدخود را محاسبه قرار دهد که چه کرده است،سرمایه را که از

دست داده،عمر گران بها را تباه نموده،چه به دست آورده؟ وجهه

ربّ است که می ماند وجز وجهه الهی چیزی پایدار وباقی نیست.

حیف نباشد که ربط قلب آدمی با جای دیگر باشد؟

                                                            منبع:سلوک معنوی