کتابنامه‏ چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟


کتابنامه‏

1. قرآن مجید.
2. نهج‏البلاغه.
3. محمد على فروغى، آئین سخنورى، تهران: زوار.
4. صفدر صانعى، آرامش روانى و مذهب، قم: پیام اسلام، چاپ ششم، 1350.
5. حسین توفیقى، آشنایى با ادیان بزرگ‏، تهران: سمت، طه و مرکز جهانى علوم اسلامى، زمستان 1379 ش.
6. محمد حسن قدردان قراملکى، آیین خاتم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
7. جعفر سبحانى، احمد موعود انجیل‏، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
8. اقبال لاهورى، احیاى فکر دینى در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران: کانون نشر پژوهش‏هاى اسلامى، 1348.
9. رابرت ا. هیوم، ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1377.
10. حمید رضا شاکرین، ادیان و مذاهب‏، (مجموعه پرسش و پاسخ‏هاى دانشجوى، ج 12)، قم:
نشر معارف، 1378.
11. ابن اثیر، اسدالغابة فى معرفة الصحابه، مصر: دار الشعب.
12. مارسل بوازار، اسلام در جهان امروز، ترجمه د. م. ى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1361.
13. اسلام و بهداشت روان‏، (مجموعه مقالات همایش بین‏المللى نقش دین در بهداشت روان)، قم:
معارف، چاپ اول، 1382.
14. زین‏العابدین قربانى، اسلام و حقوق بشر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1375.
15. مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن مؤیدى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358.
16. محمدحسین طباطبایى و مرتضى مطهرى، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران: صدرا 1374.
17. ابى جعفر محمدبن یعقوب کلینى (محمدبن ابراهیم کلینى)، اصول کافى‏، به تصحیح: على اکبر غفارى، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1350 ش.
18. ابویعلى محمدبن الحسین الفراء الحنبلى، الاحکام السلطانیه‏، بیروت: دارالکتب الاسلامیه.
19. ابوالحسن على‏بن محمد الماوردى، الاحکام السلطانیة، قم: مکتبة الاعلام الاسلامى، 1406 ه. ق.
20. ابى‏جعفر صدوق، الامالى‏، قم: انتشارات اسلامى.
21. الحافظ ابى الفداء اسماعیل‏بن کثیر الدمشقى، البدایة والنهایة، تحقیق على شیرى، دار احیاء التراث العربى، 1408.
22. حیدر ابراهیم على، التیارات الاسلامیه‏، بیروت: دراساة الوحدة العربیه.
23. عبدالرحمن جلال الدین سیوطى، الدرالمنثور فى التفسیر بالمأثور، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1411 ه. ق.
24. کامل مصطفى شیبى، الصلة بین التصوف و التشیع‏، مصر: دارالمعارف.
25. ابن حجر عسقلانى، الصواعق المحرقه، طبع مکتبه القاهره.
26. ابوالحسن على بن عبدالواحد ابن اثیر، الکامل فى التاریخ‏، بیروت: دارصادر.
27. الاب الخورى بولس الفعالى، المدخل الى الکتاب المقدس‏، بیروت: منشورات المکتبة البولیستیه.
28. سلیمان‏بن احمدبن ایوب اللخمى الطبرانى، المعجم الاوسط، تحقیق ابراهیم الحسینى، دارالحرمین.
29. سلیمان‏بن احمدبن ایوب اللخمى الطبرانى، المعجم الکبیر، بیروت: دارالاحیاء التراث العربى.
30. سید محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت: موسسة الاعلمى للمطبوعات.
31. سید مرتضى عسکرى، امامان دوازده نفرند، تهران: مشعر.
32. جمعى از نویسندگان، امامت‏پژوهى، مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، چاپ اول، 1381.
33. محمد رضا کاشفى، امام‏شناسى، (مجموعه پرسش‏هاى دانشجویى، دفتر 4)، قم: نشر معارف، 1386.
34. مرتضى مطهرى، امدادهاى غیبى در زندگى بشر، تهران: صدرا.
35. عبداللَّه جوادى آملى، انتظار بشر از دین‏، قم: اسراء، 1380.
36. انجیل برنابا، ترجمه حیدر قلیخان قزلباش (سردار کابلى)، دفتر نشر الکتاب، 1362.
37. انجیل لوقا، بى‏تا، بى‏جا.
38. انجیل متى‏، بى‏تا، بى‏جا.
39. انجیل یوحنا، بى‏تا، بى‏جا.
40. مارسل بوازار، انسان دوستى در اسلام، ترجمه محمد حسین مهدوى، تهران: توس، 1362.
41. مرتضى مطهرى، انسان و ایمان، تهران: صدرا، 1374.
42. محمد صادق فخر الاسلام، انیس الاعلام فى نصرة الاسلام، تهران: مرتضوى، 1351.
43. کریستن سن، آرتور امانوئل، ایران در زمان ساسانیان‏، ترجمه: رشید یاسمى، تهران: نگاه، 1384.
44. محمد تقى فعالى، ایمان دینى در اسلام و مسیحیت، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول 1378.
45. رسول رضوى، بازکاوى تاریخ و آموزه‏هاى آیین زرتشت، ماهنامه معارف، ش 49.
46. پت کورى، بازگشت به دعا در آستانه هزاره سوم، ترجمه عزیزاللَّه صوفى سیاوش.
47. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
48. محمد صادقى، بشارات عهدین‏، تهران: امید فردا.
49. میرمصطفى تامر، بشارت‏هاى کتب مقدس، ترجمه بزرگ کیا، قم: دلیل‏ما، چاپ اول 1379.
50. الحلى، بصائر الدرجات‏، بیروت: دارالسرور.
51. على نقى فقیهى، بهداشت و سلامت روان در آیینه علم و دین، قم: حیات سبز، 1384.
52. مصطفى زمانى، به سوى اسلام یا آیین کلیسا، قم: پیام اسلام، 1346.
53. حمیدرضا شاکرین، پرسش‏ها و پاسخ‏هاى برگزیده‏ (7)، قم: نشر معارف، 1386.
54. مرکز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه علمیه، پلورالیسم دینى‏، قم: 1380.
55. پل تیلیش، پویایى ایمان‏، ترجمه: محمد ثقفى، ناشر بهمن برنا، 1385.
56. ناصر مکارم شیرازى و همکاران، پیام قرآن‏، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1377.
57. مرتضى مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى‏، تهران: صدرا.
58. ویل‏دورانت، تاریخ تمدن‏، ترجمه حمید عنایت و دیگران، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، 1370 ش.
59. رابرت م. گرنت، دیوید تریسى، تاریخچه مکاتب تفسیرى و هرمنوتیکى کتاب مقدس، ترجمه و نقد و تطبیق: ابوالفضل ساجدى، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1385.
60. تثنیه‏، بى‏تا، بى‏جا.
61. على ربانى گلپایگانى، تحلیل و نقد پلورالیسم دینى‏، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، 1378.
62. محمد صفر جبرئیلى، تشیع، مجموعه چلچراغ حکمت، تهران: کانون اندیشه جوان.
63. مطهرى، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران و قم: صدرا، 1368.
64. محمدبن احمد الانصارى، تفسیر قرطبى (الجامع لاحکام القرآن)، تحقیق احمد عبدالعلیم ابردونى، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
65. مرتضى مطهرى، تکامل اجتماعى انسان، قم و تهران: صدرا.
66. مرتضى مطهرى، توحید، تهران: صدرا، 1374.
67. ملکم همیلتون، جامعه‏شناسى دین، ترجمه محسن ثلاثى، تهران: تبیان، 1377.
68. فرانکلین لووان بومر، جریان‏هاى بزرگ در تاریخ اندیشه غربى‏، ترجمه حسین بشیریه، تهران: مرکز بازشناسى اسلام و ایران، 1380.
69. تا نِه گى دو کِه نِه تِن، حس مذهبى یا بعد چهارم روح انسانى، ترجمه مهندس بیانى.
70. مؤسسه در راه حق، حقیقت مسیحیت، قم: چاپ اول، 1361.
71. حمیدرضا شاکرین، حکمت احکام‏ (مجموعه چلچراغ حکمت)، تهران؛ کانون اندیشه جوان.
72. مرتضى مطهرى، حکمت‏ها و اندرزها، تهران: انتشارات حکمت.
73. مرتضى مطهرى، خاتمیت، تهران: صدرا، 1374.
74. على آقا نورى، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‏هاى شیعه در عصر امامان‏، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1385.
75. جان والوورد، مهرداد فاتحى، خداوند ما عیسى مسیح، کلیساى جماعت ربانى، آموزشگاه کتاب مقدس.
76. مرتضى مطهرى، خدمات متقابل ایران و اسلام، تهران: صدرا.
77. محمد على کرد، خطط الشام‏، بیروت: دارالنفائس.
78. فرید وجدى، دایرة المعارف، قاهره: دارالمصریه.
79. عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، درآمدى بر الهیات تطبیقى اسلام و مسیحیت، قم: طه، 1382.
80. ناصرالدین صاحب‏الزمانى، دیباچه‏اى بر رهبرى، بى‏تا، بى‏جا.
81. حمیدرضا شاکرین‏ دین‏شناسى، (مجموعه پرسش‏هاى دانشجویى، دفتر 6)، قم: نشر معارف، چاپ اول، 1387.
82. پیتر آلستون، ملتون یینگر، محمد لگنهاوزن، دین و چشم‏اندازهاى نو، ترجمه غلامحسین توکلى، قم: بوستان کتاب، 1376.
83. ویلیام جیمز، دین و روان، ترجمه مهدى قائنى، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1343.
84. هاشم رضى، دین و فرهنگ ایرانى پیش از عصر زرتشت‏، نشر سخن، 1384.
85. داوران‏، بى‏تا، بى‏جا.
86. میرزا ابوالحسن شعرانى، راه سعادت، تحقیق: حامد فردى اردستانى، چاپ اول، 1386، تهران:
مرتضوى.
87. زرتشت و آموزش‏هاى او، بى‏نا، بى‏تا، بى‏جا.
88. مرتضى مطهرى، زندگى جاوید یا حیات اخروى‏، تهران و قم: صدرا.
89. ناصر مکارم شیرازى، زهرا (س) برترین بانوى جهان‏، قم: سرور.
90. حمیدرضا شاکرین، سکولاریسم، تهران: کانون اندیشه و جوان، 1384؛
91. ابو عبداللَّه محمدبن یزید قزوینى ابن ماجد، سنن ابن ماجه‏، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت:
دار احیاء التراث العربى.
92. ابى‏داود سجستانى، سنن ابى داود، بیروت: دار الفکر.
93. ابو عیسى محمد الترمذى، سنن الترمذى‏، بیروت: دار الحیاء التراث العربى.
94. محمدبن حسین خطیب، سنن بیهقى‏، تهران: نشر مرکز.
95. عبداللَّه بن عبدالرحمن دارمى، سنن دارمى‏، دمشق: حزیزان.
96. سعدالدین تفتازانى، شرح المقاصد، تحقیق و تصحیح: دکتر عبدالرحمن عمیره، چاپ اول، قم:
منشورات الشریف الرضى، 1370.
97. سیدمحمد حسین طباطبایى، شیعه‏ (مذاکرات و مکاتبات پروفسور هانرى کربن با علامه سیدمحمدحسین طباطبایى)، تهران: مؤسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران، 1382.
98. على اصغر رضوانى، شیعه‏شناسى و پاسخ به شبهات، قم: جمکران.
99. ابو عبداللَّه محمدبن اسماعیل البخارى، صحیح بخارى‏، بیروت: دار المعرفه.
100. مسلم‏بن حجاج القشیرى نیشابورى، صحیح مسلم‏، بیروت: دار الکتاب العربى.
101. احمد امین، ضحى الاسلام.
102. جان دیون پورت، عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلى الله علیه و آله و قرآن، ترجمه: غلامرضا سعیدى، قم:
دار التبلیغ اسلامى، بى‏تا.
103. محمد جواد رودگر، عرفان اسلامى، تهران: کانون اندیشه جوان، (مجموعه چلچراغ حکمت).
104. محمدتقى جعفرى، عرفان اسلامى‏، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفرى، 1386.
105. ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، تهران: مرکز نشر دانشگاهى، 1374 ش.
106. عهد عتیق، بى‏جا، بى‏تا.
107. موریس بوکاى، عهدین، قرآن و علم، ترجمه حسن حبیبى، تهران: حسینیه ارشاد، بى‏تا.
108. ابراهیم الجوینى، فرائد السمطین، مؤسسه محمودى للطباعیه.
109. سید محمد حسین طباطبایى، فرازهایى از اسلام، تنظیم سید مهدى آیت اللهى، قم: جهان آرا.
110. مرچا الیاده، فرهنگ و دین، مترجمان؛ زیر نظر بهاءالدین خرمشاهى، تهران: طرح نو، 1374.
111. عبداللَّه نصرى، فلسفه آفرینش، قم: نشر معارف، چاپ اول، 1382.
112. سیدیحیى یثربى، فلسفه امامت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
113. محمدتقى جعفرى، فلسفه دین‏، به کوشش عبداللَّه نصرى، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1378.
114. محمد عبدالرؤف المناوى، فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، بیروت: دارالکتب العلمیة.
115. محمد حسن قدردان قراملکى، قرآن و پلورالیزم دینى‏، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر.
116. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه منوچهرکیا، تهران: انتشارات گنجینه، 1352.
117. کتاب دوم سموئیل‏، بى‏تا، بى‏جا.
118. کتاب دوم تواریخ‏، بى‏تا، بى‏جا.
119. کتاب نحمیا، بى‏تا، بى‏جا.
120. امام الحرمین الجوینى، کتاب الارشاد.
121. عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، کتاب مقدس، قم: آیت عشق، دوم، 1385.
122. سفر پیدایش،
123. على‏بن محمد الخزاز القمى الرازى، کفایة الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر، تحقیق عبداللطیف الحسینى، قم: بیدار، 1401.
124. محمدرضا کاشفى؛ کلام شیعه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
125. جان هیک و دیگران، کلام فلسفى، ترجمه ابراهیم سلطانى و احمد نراقى.
126. توماس میشل، کلام مسیحى، ترجمه حسین توفیقى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377.
127. علاءالدین على متقى هندى، کنز العمال‏، تحقیق شیخ بکرى حیائى، بیروت: مؤسسه الرساله، 1405.
128. ابوحاتم رازى، گرایش‏ها و مذاهب اسلامى در سه قرن نخست هجرى، ترجمه: على آقانورى.
129. ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1384.
130. کارل گوستاویونگ، مبانى روانشناسى تحلیلى، ترجمه: محمد حسین مقبل، تهران؛ جهاد دانشگاهى.
131. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، تهران: صدرا، 1377.
132. مجموعه مقالات اولین همایش نقش دین در بهداشت روان، قم: نوید اسلام، 1377.
133. داود عبدالاحد، محمد فى کتاب المقدس، قطر: دارالضیاء، للنشر و التوزیع، 1985 م.
134. سید ابوالقاسم خویى، مرزهاى اعجاز، ترجمه: جعفر سبحانى، تهران: انتشارات محمدى.
135. احمدبن حنبل، مسند، بیروت: دار صادر.
136. ابى‏جعفر الطحاوى، مشکل الآثار، بیروت: دارالکتب العلمیه.
137. مرتضى مطهرى، معاد، تهران: صدرا.
138. سید مرتضى عسکرى، معالم المدرستین‏، تهران: بنیاد بعثت، 1412.
139. سید محمدحسین طباطبایى، معنویت تشیع، کانون اندیشه جوان.
140. موریس بوکاى، مقایسه‏اى میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه: مهندس ذبیح اللَّه دبیر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1364.
141. لطف اللَّه الصافى الگلپایگانى، منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر، قم: مؤسسه السیدة المعصومة، 1421 ه. ق، الطبع الثانى.
142. على‏بن حسام الدین المتقى، منتخب کنزالعمال‏، دارالعلم.
143. جعفر سبحانى، منشور جاوید، (تفسیر موضوعى)، قم: توحید، چاپ اول، 1375.
144. محمد محمدى رى شهرى و همکاران، موسوعة الامام على‏بن ابى طالب فى الکتاب و السنة و التاریخ‏، قم: دارالحدیث.
145. مارگریت مارکوس، نقش اسلام در برابر غرب، ترجمه غلامرضا سعیدى، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1348.
146. عبدالکریم سلیمى، نقش اسلام در توسعه حقوق بین‏الملل‏، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1382.
147. آلکسیس کارل، نیایش، ترجمه على شریعتى، تهران: تشیع.
148. مرتضى مطهرى، وحى و نبوت، قم و تهران: صدرا، چاپ پنجم، 1374.
149. وندیداد، بى‏تا، بى‏جا.
150. یوشع‏، بى‏تا، بى‏جا.
151. مرتضى مطهرى، یادداشت‏ها، قم و تهران: صدرا، چاپ دوم، 1382.
152. سلیمان‏بن ابراهیم قندوزى، ینابیع الموده‏، چاپ دوم، قم: شریف رضى، 1375.
153. دبستان المذاهب، بى‏تا، بى‏جا.
مقالات و مجلات‏
1. محمد لگنهاوزن، با پرسش زنده‏ام، (ماهنامه پرسمان)، پیش شماره اول، خرداد 80.
2. محمد قهرمانى و ...، بررسى تأثیر روزه‏دارى بر وضعیت سلامت روانى‏ (مقاله) نقش دین در بهداشت روان، ج 1، قم: معارف، 1382.
3. سید رضا مودب، تأملى در آفاق اعجاز قرآن‏، نشریه معارف، ش 20، آبان 1384.
4. قربانعلى اسداللهى، رابطه اعتقادات مذهبى در درمان بیمارى‏هاى افسردگى‏ (مقاله) نقش دین در بهداشت روان، قم: نوید اسلام، چاپ اول، 1377.
5. روزنامه شرق‏ (فرهنگى)، شماره 262- 3، «فرهنگ شرقى- اسلامى و نیست‏انگارى غربى»، پروفسور «عبدالجواد فلاطورى»، ترجمه: خسرو ناقد.
6. احمدعلى نوربالا، شواهد پژوهشى در رابطه بین وابستگى مذهبى و افسردگى‏ (مقاله) اسلام و بهداشت روان، مجموعه مقالات، ج 1، قم: معارف، چاپ اول، 1382.
7. حمید رضا شاکرین، صلح و جنگ در اسلام‏، 1 و 2. (مق) ماهنامه معارف، ش 56 و 57.
8. کتاب نقد، ش 4، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1378.
9. حمیدرضا شریعتمدارى، عقلانیت اسلامى، هفت آسمان (فصلنامه) ش 20، سال پنجم، زمستان 1382.
10. ماهنامه پرسمان‏، پیش شماره اول، خرداد 1380.
11. باقر غبارى بناب، مطالعاتى در قلمرو مشترک دین و روان‏شناسى‏ (مقاله)، حوزه و دانشگاه (فصلنامه)، شماره 29، زمستان 80.
منابع لاتین.
1. Adolf, E, M. Smart, R. G( 5841 )Druguseand Rseand Religious Affiliation, Feelings, British journalof Addiction.
2. Barbour, Ian. Religioninan Ageof Science.
3. Comstock, G. r Partidge, K. B.( 2741 )Church Abandanceand Health. Journalof Chronic Disease.
4. Gartner, J. Larson, D. B., Allen, G.( 1991 ). Religious Commitmen tsandmental Health: AReviewofthe Empirical Literature, Journalof Psycholog yand Theology.
5. GlennN. D. Weaver. C. N( 7891 )Multivariate, Multisurvey StudyOf Marriage.
6. Neitzche'werke. Leipziq 1091.
7. Pressman. P. Lyons, J. S., Larsin, D. B. and Starnin, j. j( 0991 )) Religiousbelief, Depression, and Ambulation Stutusine lderywomanwith Broken Hips. American journalof Psychatry.
8. Religionan dIndividual Needs" in Scientific Studyof Religion.
9. Sporawski. M. j, Houghson M. J.( 7891 )preceri ptionsfor Happy Marriage Adjustmentand Satisfactionof Couplesmarri edsoormorey earlyfamil ycoordinator.
01. karl Gustavejung," Modern Manin Searchofa Soul"
11. karl Gustavejung," Philosophyof Religion".
چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، ص:156 -  164

مطالب  چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟ از نرم افزار معارف دانشگاه 4 ( انقلاب اسلامی )  می باشد .
توصیه می کنم این نرم افزار را تهیه کنید .