بازگشت به دین‏
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: بازگشت به دین‏

برخى از محققان برآنند که عصر ما عصر بازنگرى و بازگشت به دین است، زیرا دو قائمه بزرگ مادى گرى و مادى نگرى، یعنى پوزیتیویسم (در زمینه اندیشه و علم) و سوسیالیسم و لیبرالیسم (در زمینه عمل و اقتصاد و جامعه گردانى) شکست خورده است و براى بشریت رنج دیده امروز، مجال تأمل در معنویات و بازگشت به سنت‏هاى مینوى که جامع‏ترین مصداق آن دین است، فراهم گردیده است.[1]

چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، ص: 46

 

 [1] ( 2). فرهنگ و دین، صفحه دوازده