مهارتهای زندگی ...بخوان - فکر کن -تا حد امکان استفاده کن
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

عوامل موفقیت در زندگی :

1 - شناخت خود از جهت توانایی،  ضعف ، خواسته ها و ...

2 - داشتن همدلی و درک دیگران

3 - برقراری ارتباط مناسب با دیگران ( داشتن اخلاق اسلامی  اجتماعی )

4 - شناخت صحیح استرس ها و مدیریت درست آنها

5 - مدیریت صحیح هنگام  حل مسائل زندگی

6 -  تفکر زیاد در تمامی مقاطع زندگی

7 - نقاد بودن چرا که موجب درک و فهم بهتری خواهد بود

8 - داشتن هنر تصمیم گیری درست

9 - هنر نه گفتن

10 - داشتن توان لازم جهت مقابله با هیجانات زندگی 11- ...