دنیا از منظر قرآن‏ «1»
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دنیا از منظر قرآن ،دنیای عارضی ،دنیا ، بازیچه ،زندگی دنیا مایه ی غرور

 در قرآن مجید، از دنیا وزندگانى دنیا با تعبیرات مختلفى یاد گردیده و انسان‏ها را از اقبال به آن و اغفال در برابر آن برحذر داشته است، از جمله:

1. دنیا، عارضى است. «عَرَض الحیاة الدّنیا» «2»

2. دنیا، بازیچه است. «و ماالحیاة الدّنیا الّا لعبٌ و لَهو» «3»

3. دنیا، اندک و ناچیز است. «فما متاع الحیاة الدّنیا فى الآخرة الّا قلیل» «4»

_____________________________

1). ذیل آیه 60 سوره قصص   ( 2). نساء،94 ).    (  3 )انعام، 32     (   4). توبه، 38

4. زندگى دنیا، مایه‏ى غرور و اغفال است. «وما الحیاة الدّنیا الّا متاع الغرور» «1»

5. زندگى دنیا، براى کفّار جلوه دارد. «زیّن للّذین کفروا الحیاة الدّنیا» «2»

6. مال و فرزند، جلوه‏هاى دنیا هستند. «المال والبنون زینة الحیاة الدّنیا» «3»

7. دنیا، غنچه‏اى است که براى هیچ کس گُل نمى‏شود. «زهرة الحیاة الدّنیا» «4»

8. چرا آخرت را به دنیا مى‏فروشید؟ «اشتروا الحیاة الدّنیا بالآخره» «5»

9. چرا به دنیاى فانى و محدود، راضى مى‏شوید؟ «أرَضِیتم بالحیاة الدّنیا» «6»

10. چرا به دنیاى کوچک و زودگذر شاد مى‏گردید؟ «فَرِحوا بالحیوة الدّنیا» «7»

11. چرا دنیا را به آخرت ترجیح مى‏دهید؟ «یَستحبّون الحیاة الدّنیا على الآخره» «8»

12. چرا به دنیاداران خیره مى‏شوید؟ «لاتمدّنّ عینیک الى‏ ما متّعنا به» «9»

13. چرا فقط به‏دنیا فکر مى‏کنید؟ «لم‏یرد الّا الحیاة الدّنیا» «10»

14. آیا دنیاگرایان نمى‏دانند که جایگاهشان دوزخ است؟ «و آثر الحیاة الدّنیا، فانّ الجحیم هى المأوى‏» «11»

البتّه این همه هشدار به خاطر کنترل مردم دنیاگرا است و آنچه در آیات و روایات انتقاد شده، از دنیاپرستى، آخرت فروشى، غافل‏شدن، سرمست شدن و حقّ فقرا را ندادن است، ولى اگر افرادى در چهارچوب عدل و انصاف سراغ دنیا بروند و از کمالات دیگر و آخرت غافل نشوند و حقّ محرومان را ادا کنند و در تحصیل دنیا یا مصرف آن ظلم نکنند، این گونه مال و دنیا فضل و رحمت الهى است.

«والحمد للّه ربّ العالمین»

 

______________________________
(1). آل عمران، 185    (2). بقره، 212     (3). کهف، 46     (4). طه، 131      (5). بقره، 86    (6). توبه، 38      (7). رعد، 26     (8). ابراهیم، 3     (9). حجر، 88      (10). نجم، 29    (11). نازعات، 38

                                                  چهار صد نکته از تفسیر نور، ص: 353 - 355