کارکردهاى دین‏
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کارکردهاى دین‏

دین از جهات متعددى مددرسان و یاور انسان است.

کارکردهاى دین گستره فراگیرى را شامل مى‏شود.[1] در نگاه نخستین مى‏توان گفت نقش دین به دو ساحت اساسى حیات انسان مربوط است.

1- حیات اینجهانى‏

2- حیات فرا اینجهانى‏

کارکردهاى اینجهانى‏

کارویژه‏ها و کارکردهاى دنیایى دین نیز عرصه‏هاى گوناگونى دارد و به گونه‏هاى مختلفى تقسیم پذیر است. از جمله تقسیم آن به کارکردهاى فردى و اجتماعى و تقسیم آن دو به زیر شاخه‏هاى دیگر مى‏باشد. در عین حال برخى از این تقسمات خالى از پاره‏اى تداخلات یا فرو نهادن بخشى از داده‏هاى دین نمى‏باشد. در این قسمت مهم‏ترین کارکردهاى دنیایى دین را به‏طور فشرده در سه عرصه روانشناسى، معرفت و دانایى و حوزه مناسبات انسانى و اجتماعى پى مى‏گیریم.

چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، ص: 18

 

 [1] ( 2). واژه کارکرد در این نوشتار در معناى عام و وسیعى به کار رفته است به گونه‏اى که هم وظایف وکارویژه‏هاى دین را شامل مى‏شود و هم آن دسته از آثار، برکات و حسنات عینى دین در حیات بشرى را که اصالتاً از وظایف و کارویژه‏هاى دین محسوب نمى‏شود