تعریف دین‏
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: تعریف دین

متفکران و اندیشمندان تلاش‏هاى زیادى در ارائه تعریفى از دین کرده‏اند.

آنان هر یک از منظر خاصى به دین نظر کرده و تعریفى همسو با آن زاویه نگرش به دست داده‏اند. غالب این تعاریف از مشکلاتى چون ابهام، عدم جامعیت و ...

رنج مى‏برند.[1]

در مقابل متفکران مسلمان کوشیده‏اند با نظر به درون‏مایه‏هاى دین تعریف جامع‏ترى ارائه کنند. در مجموع مى‏توان گفت جامع‏ترین تعریف دین عبارت است از: مجموعه‏اى از آموزه‏هاى اعتقادى، اخلاقى و عملى که پیامبران از سوى خداوند جهت راهنمایى و هدایت بشر آورده‏اند. اعتقاد و التزام به این آموزه‏ها موجب کمال و سعادت انسان در این جهان و سراى پایدار آخرت است.[2]

چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، ص: 15

 

 [1] ( 1). جهت آگاهى بیشتر بنگرید: محمد تقى جعفرى، فلسفه دین، بخش نخست، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى

[2] ( 2). جهت آگاهى بیشتر بنگرید: حمید رضا شاکرین، دین شناسى، قم: معارف، 1387