ازدواج عجیب ملاصالح
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

                                     بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

صالح فرزند احمد از اهالى مازندران در یک خانواده فقیر به وجود آمد، او پس از رشد، بر اثر فقر از خانه بیرون آمد و براى تحصیل کارى که به مخارج پدر کمک کند، مسافرت کرد، ولى سرانجام به اصفهان رفت ، و در یکى از مدارس علمیه اصفهان مشغول تحصیل شد.

این جوان نورس ، که شهریه اش ناچیز بود، و سخت در فقر بسر مى برد، به تحصیل ادامه داد، و حتى شبها از نور چراغ عمومى مدرسه ساعتها مى ایستاد و به مطالعه مى پرداخت ، پشتکار و جدیت او در تحصیل موجب شد که او مقام خاصى نزد استادش ملا محمد تقى مجلسى پیدا کرد.

از آن پس به او ملا صالح مى گفتند، او در فکر ازدواج بود، علامه مجلسى از این جریان اطلاع پیدا کرد، علامه دخترى بسیار با کمال و فاضله بنام ((آمنه )) داشت ، روزى بعد از درس ، ملا صالح را به خلوت طلبید و به او گفت : اجازه مى دهى همسرى برایت انتخاب کنم ، ملا صالح سر بزیر افکند و سپس اظهار موافقت نمود، مرحوم مجلسى از جا برخاست و به درون خانه رفت و به دختر دانشمندش ((آمنه بیگم )) گفت : شوهرى برایت پیدا کرده ام که در منتهاى فقر، ولى بسیار فاضل و دانشمند است ، فقط این موضوع به اجازه تو بستگى دارد.

((آمنه بیگم )) در پاسخ گفت : ((پدر جان ! فقر، عیب مردان نیست )) و با این بیان ، رضایت خود را اعلام نمود، پس از ساعتى با کمال سادگى عقد ازدواج جارى شد، و آمنه بیگم همسر ملاصالح مازندرانى گردید. شب زفاف ، ملا صالح در گوشه اطاق مشغول مطالعه شد، و در یک مساءله اى درمانده بود که حل نمى گردید، آمنه بیگم ، از جریان مطلع شد، ملا صالح کتاب را بست و رفت ، آمنه بیگم کتاب را گشود و مساءله را با شرح و بسط نوشت ، شب بعد وقتى ملا صالح کتاب را باز کرد و آن نوشته را دید به اوج فضل و مقام علمى همسرش آمنه پى برد، سر به خاک نهاد و سجده شکر بجا آورد، و تا صبح مشغول عبادت گردید، و بدینگونه مقدمه عروسى تا سه روز طول کشید. مرحوم مجلسى از جریان مطلع شد، ملا صالح را به حضور طلبید و به او گفت : ((اگر این زن مناسب شاءن و باب میل تو نیست بگو تا دیگرى را برایت عقد کنم .))

ملا صالح گفت : نه ، از این جهت نیست ، بلکه فاصله گرفتن من به خاطر اداى شکر الهى است که چنین نعمتى به من عطا کرده است ، که هر چه سعى مى کنم از اداى این شکر عاجزم .

علامه گفت : این سخن (اقرار به ناتوانى از اداى شکر خداوند) نهایت شکر بندگان است .

ملا صالح از این بانو داراى شش پسر دانشمند و فقیه و یک دختر فاضله گردید، جالب اینکه ، آنها با کمال سادگى ، به زندگى ادامه دادند، با اینکه مى توانستند بگونه اعیانى زندگى نمایند.

ملا صالح پس از عمرى خدمت به اسلام و تاءلیف کتابهاى اسلامى در ابعاد مختلف در سال 1081 یا 1080 از دنیا رفت ، قبر شریفش در کنار قبر علامه مجلسى در کنار مسجد جامع اصفهان است .

((آمنه بیگم )) نیز پس از یک دنیا خلوص و سرافرازى بعد از مدتى دارفانى را وداع کرد و قبرش در تخت فولاد اصفهان است .

به این ترتیب این مرد و زن ، درس صحیح همسرى و خانه دارى و تربیت صالح را به ما آموختند، امید آنکه زنان و مردان در شئون زندگى زناشوئى این گونه باشند تا روسفیدى و آرامش دو جهان را دریابند.

                                                                    نرم افزار بوستان حکایت