نیاز انسان به قرآن‏ «1»
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: معلَم و مربَی ،قانون جامعه ،بشارت و امید ،امام و راهنما

 * اگر انسان، به راهنما نیاز دارد، کتاب آسمانى، امام و راهنما است. «و من قبله کتاب موسى اماماً و رحمة» «2» پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند: «و انّ القرآن امام من اللّه‏». «3»

* اگر انسان، به معلّم و مربّى نیاز دارد، کتاب آسمانى معلّم و مربّى است. «ذلک الکتاب لاریب فیه هدىً للمتّقین» «4»

* اگر در تاریکى‏ها به نور نیاز است، قرآن نور است. «و انزلنا الیکم نوراً مبیناً» «5»

* اگر جامعه به قانون و عدالت نیاز دارد، قرآن کتاب عدل و قانون است. «و انّ القرآن ... حکم عدل» «6»

* اگر انسان به امید نیاز دارد، قرآن سراسر بشارت و امید است. «ان هذا القرآن یهدى للّتى هى اقوم و یبشّر المؤمنین» «7»

* اگر انسان به استدلال، منطق و برهان نیاز دارد، قرآن دلیل و برهان است. «قد جائکم‏

______________________________

(1). مقدمه جلد 9 تفسیر نور    (2). احقاف، 12    (3). بحار، ج 65، ص 393        (4). بقره، 2

(5). نساء، 174    (6). بحار، ج 22، ص 31        (7). اسراء، 9

برهان من ربّکم» «1»

* اگر انسان به منجى نیاز دارد، قرآن پرچم نجات است. «و علم نجاة» «2»

* اگر انسان نیاز به تذکّر و تعقّل دارد، قرآن وسیله‏ى تعقّل و تفکّر است. «انّا انزلناه الیک قرآناً عربیّاً لعلّکم تعقلون» «3»

* اگر انسان به دنبال راهى بدون انحراف است، راه قرآن انحراف ندارد. «لایأتیه الباطل» «4»

* اگر انسان به موعظه نیاز دارد، قرآن موعظه است. «قد جائکم موعظة من ربّکم» «5»

* اگر انسانِ دردمند، به دارو و درمان نیاز دارد، قرآن بهترین دارو و درمان است. «فانّ القرآن الشفاء النافع و الدواء المبارک» «6»

* اگر انسان به آرامش نیاز دارد، قرآن، ذکر الهى، «انّا نحن نزّلنا الذکر ...» «7» و تنها آرام‏بخش دلهاست. «الا بذکر اللّه تطمئنّ القلوب» «8»

______________________________
(1). نساء، 174    (2). صحیفه سجادیّه، دعاى 42      (3). یوسف، 2       (4). فصّلت، 42

(5). یونس، 57      (6). بحار، ج 92، ص 31       (7). حجر، 9                 (8). رعد، 28

                                                       چهار صد نکته از تفسیر نور 316 – 317