عوامل مغفرت‏ «1»
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: جهاد ،تقوا ،قرض الحسنه و وام دادن ،عفو و گذشت

 در قرآن کریم عواملى براى مغفرت بیان شده است از جمله:

1. ایمان. «آمنّا بربّنا لیغفر لنا» «2»

2. تقوا. «ان تتّقوا اللّه ... یغفر لکم» «3»

3. پیروى از انبیا. «فاتّبعونى ... یغفر لکم» «4»

4. عفو و گذشت از مردم. «و لیعفوا .... یغفراللّه لکم» «5»

5. قرض الحسنه و وام دادن به مردم. «ان تقرضوا اللّه ... یغفر لکم» «6»

6. جهاد. «تجاهدون فى سبیل اللّه ... یغفر لکم» «7»

7. عبادت. «أنِ اعبدواللّه ... یغفر لکم» «8»

8. پرهیز از گناهان کبیره. «ان تجتنبوا کبائر .... نکفّر عنکم سیئاتکم» «9»

9. دعا و استغفار و انابه خود انسان. «ظلمتُ نفسى ... فغفر له» «10»

10. دعاى اولیاى خدا براى انسان. «یا أبانا استغفر لنا ...» «11»

______________________________
(1). ذیل آیه 3 سوره غافر    (2). طه، 73      (3). انفال، 29      (4). آل عمران، 31     (5). نور، 22

(6). تغابن، 17       (7). صف، 11- 12       (8). نوح، 3- 4      (9). نساء، 31     (10). قصص، 16

(11). یوسف، 97

                                                                  چهار صد نکته از تفسیر نور ص 353