در فضیلت شیعه‏
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: فضیلت شیعه

ابو شبل مى‏گوید: امام صادق علیه السّلام خطاب به من چنین آغاز سخن کرد و فرمود: شما ما را دوست داشتید و حال آنکه مردم ما را دشمن مى‏داشتند، شما ما را تصدیق مى‏کردید و حال آنکه مردم دروغگویمان مى‏پنداشتند، شما به ما پیوستید و مردم با ما جفا کردند، پس خداى متعال زندگى شما را زندگى ما و مرگ شما را مرگ ما مقرر فرمود. بخدا سوگند فاصله‏اى نیست میان مردى از شما و میان اینکه دیده‏اش روشن گردد مگر همان مقدار که جانش به اینجا برسد- و اشاره به حلقش کرد و پیوست آن را به دست گرفت- سپس این سخن را تکرار کرد، و به این اندازه هم بسنده نکرد تا سرانجام برایم سوگند خورد و فرمود: سوگند بخدایى که معبودى جز او نیست این سخن را پدرم محمّد بن على علیه السّلام برایم گفت. اى ابا شمل! خوشحال نیستى که شما نماز بخوانید و آنها نیز نماز بخوانند و از شما پذیرفته گردد و از آنها نه؟ آیا شاد نیستید که شما زکات بپردازید و آنها هم، و از شما پذیرفته آید ولى از آنها نه؟ آیا خشنود نیستید که شما حج گزارید و آنها نیز، و خداوند سبحان آن را از شما بپذیرد و از آنها نه؟ بخدا سوگند پذیرفته نشود نماز و نه زکات و نه حج مگر از شما، پس تقواى الهى در پیش گیرید که هم اینک روزگار به صلح و آرامش سپرى مى‏کنید و امانت را بپردازید و هر گاه که مردم از یک دیگر متمایز و مشخص شوند و هر گروه در پى خواسته خود مى‏رود و شما تا آن هنگام که از ما فرمان مى‏برید به راه درست رفته‏اید. آیا قاضیان و زمامداران و مسأله گویان از آنها نیستند؟ عرض کردم:

آرى فرمود: پس از خداى عزّ و جلّ بهراسید که شما تاب برخورد با همه مردمان را ندارید، براستى که مردم به این سو و آن سو دست زده‏اند و تنها شمایید که به راه خداى عزّ و جلّ رفته‏اید. همانا خداى عزّ و جلّ از میان بندگان خود محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم را برگزید، و شما هم همان برگزیده خدا را انتخاب کردید، پس از خدا بترسید و امانت سفید پوست و سیاه پوست را بدو رد کنید اگر چه از خوارج باشد یا از مردم شام.

بهشت کافى / ترجمه روضه کافى، ص: 281