حضرت سلیمان علیه السّلام و دعاى مور براى طلب باران‏
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: دعاى مور براى طلب باران‏

 

ابو الخطاب از امام هفتم علیه السّلام روایت مى‏کند که فرمود: در زمان حضرت سلیمان بن داود مردم به خشکسالى سختى گرفتار آمدند. پس به خدمت آن حضرت رسیدند و از قحطى نالیدند و از او خواستند که از خداى تعالى براى ایشان باران طلبد. حضرت سلیمان علیه السّلام فرمود: چون نماز صبح را به جاى آورم به طلب باران بیرون خواهم شد.

چون نماز صبح را به جاى آورد به طلب باران بیرون شد و همه مردم همراه او رفتند.

قدرى که راه پیمود مورى را دید که دستها را به آسمان بلند کرده و پاهاى خود را بر زمین نهاده مى‏گوید: بار خدایا! ما نیز آفریده‏اى از آفریدگان تو هستیم و از روزى تو بى‏نیاز نیستیم پس ما را به سبب گناهان فرزندان آدم هلاک مکن. حضرت سلیمان علیه السّلام به مردم فرمود: بازگردید که در پرتو وجود دیگرى باران بهره شما خواهد شد. امام علیه السّلام فرمود: در آن سال بارانى براى ایشان باریدن گرفت که مانند نداشت.

بهشت کافى / ترجمه روضه کافى، ص: 291