حدیث کسوف و خسوف خورشید و ماه‏
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حدیث کسوف و خسوف خورشید و ماه‏

حکم بن مستورد از على بن الحسین علیه السّلام نقل مى‏کند که فرمود: از منابع غذایى که خدا آن را براى مردم مقدّر داشته از آنچه بدان نیاز دارند، دریایى است که خداوند آن را میان آسمان و زمین آفریده است. و نیز فرمود: همانا خداوند مجارى خورشید و ماه و اختران و ستارگان را در آن اندازه کرده و همه آن را بر فلک مقدّر و مقرّر کرده است، و در پى آن به فلک فرشته‏اى گماشته که هفتاد هزار فرشته همراه او هستند و آنها فلک را مى‏چرخانند، و چون آن را بچرخانند، خورشید و ماه و اختران و ستاره‏ها هم با آن مى‏چرخند و در شبانه روز به منزلگاه‏هاى خود، که خداوند عزّ و جلّ براى آنها مقرر ساخته وارد مى‏شوند، و هر گاه گناه بندگان بسیار شد و خداوند سبحان، آهنگ آن کرد که از آنها به عنوان یکى از نشانه‏هاى خود یارى جوید، به فرشته موکّل به فلک فرمان مى‏دهد آن فلکى را که مجارى خورشید و ماه و اختران و ستارگان بر آن است از جاى خود به در برد و آن فرشته هم به هفتاد هزار فرشته فرمان مى‏دهد که آن را از مجارى خود به در برد.

امام علیه السّلام مى‏فرماید: آن را به در برند و خورشید در آن دریا افتد که فلک در آن روان‏ است. پس پرتوش به خاموشى گراید و رنگ بازد، و هر گاه خداوند عزّ و جلّ بخواهد آیت خویش را تعظیم کند خورشید را در آن دریا به هر وضعى که خواهد بدان خلق خود را بترساند درآورد. و همچنین امام علیه السّلام فرمود: این در هنگام گرفتن آفتاب است و با ماه نیز همین کار را مى‏کند.

و نیز امام علیه السّلام فرمود: و هر گاه خداوند آهنگ آن کند که خورشید را روشن سازد.

و گرفتن آن را برطرف کند، به فرشته موکّل به فلک فرمان مى‏دهد که فلک را به مجراى خود برگرداند و خورشید به مجراى خود بازگشت مى‏کند و از آب برآید در حالى که تیره رنگ است. همچنین امام علیه السّلام فرمود: ماه نیز مانند آن است. سپس على بن الحسین علیه السّلام فرمود: آگاه باشید از آنها هراس نکند و از این دو نشانه گرفتن خورشید و ماه نترسد مگر کسى که از شیعیان ما باشد، پس هر گاه چنین شد به درگاه خداوند عزّ و جل بهراسید و بدو پناه برید و به سوى او باز گردید. .

بهشت کافى / ترجمه روضه کافى، ص: 118