شأن و مقام پدران جناب نبوى صلى اللَّه علیه و آله و سلم‏
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شأن و مقام پدران جناب نبوى صلى اللَّه علیه و آله و

ابن بابویه رحمة اللَّه علیه گوید:

اعتقاد ما در شأن پدران جناب پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله و سلّم آنست که همه مسلمانان بوده‏اند از آدم علیه السّلام تا پدرش عبد اللّه و آنکه ابو طالب مسلم بوده.

و مادر آن جناب آمنه دختر وهب مسلمه بوده، و آن جناب صلى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: از نکاح بیرون آمده‏ام و از زنا بیرون نیامده‏ام از ابتداء آدم علیه السّلام.

وروایت است که عبد المطلب حجت خدا بوده و ابو طالب وصیش بود رضوان اللَّه علیهما «1»

______________________________
(1) شیخ مفید محمّد بن نعمان رضوان اللَّه علیه فرموده که پدران پیغمبر اکرم محمّد صلى اللَّه علیه و آله تا آدم ابو البشر علیه السّلام تمامى موحد بوده‏اند بر ایمان بخداى تعالى همان طورى که شیخ ابو جعفر بن بابویه رحمه اللَّه تعالى ذکر فرموده‏اند و دلیل این امر اجماع فرقه محقه است، و نیز در قول خداوند تعالى است‏ الَّذِی یَراکَ حِینَ تَقُومُ وَ تَقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدِینَ‏ (سوره شعراء آیه 218 و 219) یعنى آن خدائى که مى‏بیند تو را در آن هنگام که برمیخیزى بامر نبوت و مى‏بیند گردش تو را در اصلاب پیغمبران و پاکان سجده‏کنندگان که در این آیه خداوند اراده فرموده گردیدن آن حضرت را در اصلاب موحدین، و پیغمبر خدا صلى اللَّه علیه و آله فرموده که، من همیشه از اصلاب پاکان بارحام پاکیزگان منتقل مى‏شدم تا آنکه خداوند مرا در عالم امروز شما پدید آورد و ظاهر نموده، پس این حدیث دلالت میکند بر اینکه پدران بزرگوار رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله همگى مؤمن بودند، زیرا که اگر در ما بین پدران آن جناب کافرى وجود داشت سزاوار نبود که پیغمبر کافر را بطهارت توصیف فرماید چه آنکه کافر نجس است در حالى که پیغمبر توصیف فرموده آباء گرام خود را بطهارت و دلیل بر نجاست کفار قول خداى تعالى است که: إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ‏ (سوره توبه آیه 28) جز این نیست که مشرکین نجس و پلیدند، پس در این آیه خداوند بنجاست کفار حکم فرموده:

بنا بر این چون پیغمبر اکرم حکم فرموده بطهارت و پاکى پدران خود تماما و آنها را بپاکى توصیف فرمود دلیل است بر اینکه پدران آن جناب تماما از مؤمنین بوده‏اند.

مصحح گوید: این حاشیه در نسخه اصل نبوده و ما خود آن را از نسخه عربى ترجمه نمودیم الاحقر محمود موسوى زرندى‏

ترجمه الاعتقادات، متن، ص: 136