عقیده حضرت عبد العظیم‏ حسنى
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عقیده حضرت عبد العظیم‏ حسنى

 

عقیده حضرت عبد العظیم‏ حسنى گوید وارد شدم بآقاى خود امام دهم على نقى چون چشمش بمن‏ افتاد فرمود خوش آمدى اى أبو القاسم تو براستى ولى ما هستى گوید عرضکردم یا ابن رسول اللَّه من میخواهم دین خود را بر تو عرضه نمایم و اگر پسند است تا بمیرم بر آن بر جا بمانم، فرمود بیاور، گفتم من معتقدم که خداى تبارک و تعالى یگانه است و بمانندش چیزى نیست بیرون از دو سوى نفى خدا و تشبیه او بموجودات است و معتقدم که جسم و صورت و عرض و جوهر نیست بلکه او پدید آرنده جسمها و نقشه کش صورتها و خالق اعراض و جواهر و پرورنده هر چیز، مالک و جاعل و پدید آرنده است و معتقدم محمد بنده و رسول او و خاتم پیغمبرانست و بعد از او پیغمبرى نیست تا روز قیامت و شریعت او خاتم شریعت‏ها است و پس از او شریعتى نیست تا روز قیامت و معتقدم که امام و خلیفه و ولى امر پس از او امیر المؤمنین على بن ابى طالب است و سپس حسن و بعد حسین بعد على بن الحسین بعد محمد بن على بعد جعفر بن محمد بعد موسى بن جعفر بعد على بن موسى بعد محمد بن على سپس شما اى مولاى من فرمود پس از من پسرم حسن و چطور باشند مردم نسبت بجانشین او؟ گوید گفتم مگر چطور است او مولاى من؟

گفت براى آنکه شخص او را نبینند و نامش نتوان برد تا ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد نماید چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد گوید گفتم من هم بدو اقرار دارم و میگویم ولى آنها ولى خداست و دشمنانشان دشمن خدا و طاعتشان طاعت خدا و معصیت آنها معصیت خدا و معتقدم که معراج حق است و سؤال و جواب در قبر حق است و بهشت حق و دوزخ حق و صراط حق و میزان حق و قیامت آید و شکى ندارد و خدا هر که در قبرها است برانگیزد و معتقدم که فرائض واجبه پس از ولایت نماز است و روزه و حج جهاد و امر بمعروف و نهى از منکر، امام فرمود اى أبو القاسم بخدا این دین دین خداست که براى بندگانش پسندیده بر آن باش خدایت بدارد بر گفتار ثابت در دنیا و آخرت.

 

الأمالی (للصدوق) / ترجمه کمره‏اى، متن، ص: 339 - 340