درباره آفرینش‏ فرشتگان‏:
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: درباره آفرینش‏ فرشتگان‏:

 

در کتاب بحار الانوار است که آن حضرت به خدا عرض مى‏کند:

... و فرشتگانى که آفریدى و در آسمانهایت جاى دادى، سستى در آنان راه ندارد و فراموشى به سراغشان نیاید، و نافرمانى در ذاتشان نیست، آنان داناترین آفریدگانت به تو هستند، و بیمناکترین آنان از تو، و نزدیکترین ایشان به سوى تو، و عاملترین مخلوقات به طاعت تو، خواب چشمها آنان را فرا نگیرد، و اشتباه عقول عارضشان نگردد، و سستى تن‏ها در ایشان راه نیابد، آنان در صلب پدران و رحم مادران جاى نگرفته، و از آب بى‏مقدار آفریده نشده‏اند، تو خود آنان را بدان گونه که باید ایجاد کردى، و در آسمانهایت جاى دادى، و در کنار خود گرامى داشتى، و بر وحى خود امین فرمودى، و از آفات به دور، و از بلاها نگاهدار، و از گناهان پاکیزه‏شان کردى. اگر توانشان نمى‏دادى توانمند نبودند، و اگر پابرجایشان نمى‏داشتى بر جاى نمى‏ماندند، و اگر مشمول رحمتت نبودند اطاعتى نداشتند، و اگر نبودى نبودند. آنان با همه قرابتى که به تو دارند و اطاعتى که از تو مى‏کنند، و جایگاه ویژه‏اى که نزد تو از آن برخوردارند، و کمى غفلتى که از فرمان تو دارند، اگر مقامات مستور تو را که از دید آنان پوشیده است، مشاهده نمایند، اعمال خود را کوچک دانسته، و به سرزنش و ملامت خویش مى‏پردازند، و به راستى در مى‏یابند آنگونه که حق عبادت و بندگى توست عبادتت نکرده‏اند. منزّهى تو، اى خالق واى معبود، وه که امتحان و گزینش تو نزد مخلوقات، چقدر زیبا و شکوهمند است. « بحار الانوار، ج 59، ص 175 و 176»

عقاید اسلام در قرآن کریم، ج‏1، ص: 138