حضرت عیسی مسیح ـ علیه السّلام ـ قبل از رسالت چه دینی داشت؟
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:


                     *** میلاد حضرت مسیح ( ع ) بر تمامی مسلمانان مبارک ***

پاسخ:

از قرآن کریم استفاده می‌شود که جریان نبوت، جریان واحدی است. هم از این جهت که همة انبیاء ـ علیهم السّلام ـ از طرف خدای واحد مبعوث شده‌اند و هم از این نظر که اساس دعوت همة انبیاء اساس واحدی است.
محتوای نبوت که به نام «دین» نامیده می‌شود، مبتنی بر این اصل است که باید خدای یگانه را پرستید و از او اطاعت کرد و یا به عبارت دیگر، در پیشگاه خدای یگانه تسلیم مطلق و بی قید و شرط بود.(1)
قرآن کریم هرگز کلمة دین را به صورت جمع (ادیان) نیاورده است. دین در قرآن همواره مفرد است. زیرا آن چیزی که وجود داشته و دارد دین است نه دینها.(2)
با توجه به مطالب فوق، می‌توانیم بگوئیم که اساس دعوت همة انبیاء الهی یک چیز بیشتر نیست و آن تسلیم بودن در برابر خداست و به دیگر سخن، می‌توان گفت که همة‌ ادیان آسمانی یک دین هستند و آن اسلام است. انّ الدین عندالله الاسلام (3).... هر آینه دین در نزد خدا اسلام است.
البته، این مطلب به این معنی نیست که در محتوای وحی نسبت به همة انبیاء در جمیع زمانها و مکانها هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. ممکن است پاره‌ای از احکام در زمانها و مکانها و برای اقوام مختلف تفاوت داشته باشد، ولی اساس همة آنها یک چیز است و آن پرستش خدای یگانه و اطاعت از دستورات اوست.
از این روی تمامی پیامبران الهی برای دین اسلام برگزیده شده‌اند.(4) منتهی با این تفاوت که اسلام در هر زمان، با شیوه‌ای خاص آن زمان و مکان، توسط پیامبران الهی تبلیغ می‌شد، که این شیوه شریعت نام دارد. در زمان حضرت موسی، شریعت موسوی بود که یهودیت نامیده شد و در زمان حضرت عیسی مسیح ـ علیه السّلام ـ شریعت آن حضرت مسیحیت نامیده شده است و در زمان پیامبر اسلام حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ که کاملترین این شرایع بوده است «اسلام» نامیده شد.
بنابراین حضرت عیسی مسیح ـ علیه السّلام ـ طبق توضیحات بالا قبل از رسالت، بر دین اسلام بوده است. که همة انبیاء الهی مأمور به تبلیغ آن دین بودند. و بر شریعت حضرت موسی عمل می‌کرد. به همین خاطر انجیل موجود احکام شریعت را به تورات حواله داده و کمتر از شریعت سخن گفته است. حضرت عیسی مسیح ـ علیه السّلام ـ در موعظه بر روی کوه می‌فرماید:
گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل بنمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می‌گویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه‌ای یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچک‌ترین (یعنی جزئی‌ترین حکم تورات) را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کم‌ترین شمرده خواهد شد. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد(5)... .
آنچه حاصل شد این است که حضرت مسیح مانند پیامبران پیشین برای تبلیغ دین اسلام بر انگیخته شده بود و دارای همان دینی بود که پیامبران پیش از او داشتند و به شریعت حضرت موسی عمل می‌کردند.

                   *** میلاد حضرت مسیح ( ع ) بر تمامی مسلمانان مبارک ***

                                                                              نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. مصباح یزدی، محمد تقی، راه و راهنما شناسی، ص 293.
2. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 3، ص 159، انتشارات صدرا.
3. آل عمران، 19.
4. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 2، ص 655، انتشارات درا الکتب السلامیه، چ چهل و یکم، 1384.
5. انجیل متی، 5: 17 ـ 48.