نکات اساسى در عزادارى
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: نکات اساسى در عزادارى
  1. در عزادارى نباید امور خلاف شرع انجام شود. تشخیص اینکه چه کارى خلاف شرع است به عهده مرجع تقلید است. اگر مراسم عزادارى با امور خلاف شرع همراه باشد(مانند سینه زدن یا زنجیر زدن با بدن برهنه و قرار گرفتن در برابر زنان نامحرم)، باید از این امور خلاف شرع جلوگیرى کرد، نه از اصل سینه زدن و زنجیر زدن.. معناى مطلوب بودن عزادارى به شکل سنّتى این نیست که به این امور بسنده شود و به قرآن و احکام دین و حلا لو حرام توجّهى نشود. روشن است که عزادار امام حسین((علیه السلام)) به ایشان علاقه مند است; بنابراین باید همان گونه که به این مراسم اظهار علاقه مى کند، به اهداف عزادارى که از عزادارى مهم تر است، بیشتر توجّه کند.