گلچین سخنان نورانی امام حسین(علیه السلام)
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: گلچین سخنان نورانی امام حسین(علیه السلام)

 بسم الله الرحمن الرحیم

گلچین سخنان نورانی امام حسین(علیه السلام)

1.  جهاد با نفس

 جِهادُ الرَّجُلِ نفسه عن معاصی اللهِ وهو مِن أعظم الجهادِ (تحف العقول، ص 175).

 مبارزه با هواهای نفسانی لازم است، تا آنکه مایل به معصیت خدا نشود و این مبارزه از مهمترین مجاهدتهاست.

 2.  مرگ با سعادت

 إنی لا أری الموت إلاّ سعادةً ولا الحیاةَ مع الظالمین إلا برماً (تحفالعقول، ص 276).

 به تحقیق من نمیبینم مرگ را مگر سعادت و نمیبینم زندگی در کنار ستمگران را مگرعار و ننگ

 3.  دینداری و امتحان

 النّاس عبید الدّنیا والدّین لعبٌ علی السنتهم یحوطونه ما دارت به معایشهم فإذا محصوا بالبلاء قلّ الدّیّانون (محجة البیضاء، ج 4، ص 328).

 مردم بنده دنیا هستند و مذهب بازیچه زبانشان شده است و برای امرار معاش خود دین را پذیرفتهاند، پس اگر بلائی (خطر مقام، جان، مال، فرزند، ...) به ایشان برسد، دینداران واقعی کمیاب میگردند.

 4. اشتباه مؤمن و اشتباه منافق

 إنّ المؤمنَ لایُسیءُ ولا یعتذر، والمنافِقُ کل یوم یُسیءُ ویعتذر (تحف العقول، ص 179).

 همانا مؤمن نه کار زشت انجام میدهد و نه عذرخواهی مینماید، ولی منافق هر روز اشتباه و کار زشت انجام میدهد و همیشه هم عذرخواهی میکند.

 5. بخل در سلام

 البَخیلُ مَن بخل بالسّلام (تحف العقول، ص 179).

 بخیل آن کسی است که از سلام کردن به دیگران بخل ورزد.

 6. عظمت قرآن

 القرآن ظاهره أنیقٌ، وباطنه عَمیقٌ (بلاغة الحسین(ع)، ص 305)

 قرآن ظاهرش بسیار زیبا و باطن و درونش بسیار عمیق میباشد.

 7. بهترین مال

 خَیرُ المالِ ما وَقی بِهِ العِرْضَ (بلاغة الحسین، ص 227).

 بهترین مال و ثروت آن است که ناموس و آبروی انسان را مصون و محفوظ دارد.

 8.  سرگرمی به دنیا

 عباد اللهِ لاتشتغلوا بالدُّنیا، فإنّ القبر بیتُ العمل، فاعملوا ولاتغفلوا (الشهاده، ص 47).

 ای بندگان خدا خود را مشغول و سرگرم دنیا نکنید که همانا قبر خانهای است که عمل (صالح) میخواهد، پس عمل و فعالیتی کنید (که در قبر مفید و نجات بخش باشد) و از آن غافل نشوید

 9. حق عبادت

 مَن عَبدالله حَقَّ عِبادتِهِ اتاهُ الله فوق أمانیهِ وکفایتهِ (بلاغة الحسین، ص 256).

 کسی که خدا را روی حقیقت عبادت نماید، خداوند بیش از آنچه آرزو داشته و بیش از حد کفایتش به او عطا خواهد نمود.

 10. صحبت درباره مؤمن

 لاتَقُولن فی أخیکَ المُؤمن إذا تواری عنک إلاّ مِثلَ ما تُحب أن یقولَ فیکَ إذا تواریتَ عَنهُ (بحارالانوار، ج 75، ص 262)

 زمانی که برادر مؤمنت غائب است، درباره او سخنی مگو مگر آنکه همان سخن را درباره خودت دوست داشته باشی.

 11.  پرهیز از ظلم به مظلوم

 إیاکَ وظُلمَ مَن لایَجِد علیک ناصراً إلاّ اللهَ (وسائل الشیعه، ج 11،ص39).

 مواظب باش از ظلم و آزار کسی که ناصر و یاوری غیر از خدا ندارد.

 12.  دوای گناهان

 لکل داءٍ دواءٌ ودواءُ الذُنوب الاستغفار (وسائل الشیعه، ج 11، ص 354).

 برای بهبودی هر دردی دوائی است و برای جبران گناهان طلب مغفرت میباشد.

 13.  آثار معصیت اللهی

 من حاول أمرا بمعصیة الله کان أفوت لما یرجو واسرع لمجییء مایحذر (وسائل الشیعه، ج 11، ص421).

 هر کس کاری را از روی معصیت و مخالفت خداوند انجام دهد، آنچه را آرزو دارد از دست میدهد و از آنچه میترسد برایش پیش میآید.

 14.  قرائت آیهای از قرآن در نماز

 من قَرءَ آیة من کتاب الله عزوجل فی صلاته قائماً یکتب له بکل حرف مأة حسنة (اصول کافی، ج 2، ص 611).

 کسی که آیهای از قرآن را در نماز بخواند، نوشته میشود برایش در مقابل هر حرفی صد حسنه.

 15.  ثواب گوش دادن به قرآن

 ... واستمع القرآن کتب الله له بکلّ حرفٍ حسنةٌ:

 و هر کس گوش به قرآن دهد خداوند در مقابل هر حرفی که شنیده است یک حسنه برایش ثبت میکند (اصول کافی،ج2،ص611).

 16.  مخلوقات بدون پدر و مادر

 وسبعةُ اشیاء لم تُخلق فی رحم فأولها آدم ثمّ حوّاءُ والغَرابُ وکبشُ إبراهیم(ع) وناقةُ الله وعصا موسی(ع) والطیر الذی خلقه عیسی بن مریم(ع) (تحف العقول، ص 174)

 امام حسین(ع) ضمن جواب به سئوالهای پادشاه روم فرمود:

 واما هفت موجودی که بدون خلقت در رحم مادر آفریده شدند حضرت آدم، حوّا، کلاغ، قوچ حضرت ابراهیم و ناقه حضرت صالح و عصای حضرت موسی و پرندهای که عیسی بن مریم آن را درست کرد.

17. ترس از خدا و شدائد آخرت

 لا یَأمَنُ مِن یوم القیامةِ إلاّ مَن قَدْ خافَ اللهَ فِی الدُّنیا (بــلاغــة الحسین، ص 285).

 کسی از اهوال و شدائد قیامت در أمان نمیباشد مگر آنکه در دنیا ترس از خدا داشته باشد

 18. مرگ با عزت

 مَوت فی عزّ خیرٌ من حیاة فی ذلّ (بلاغة الحسین، ص 282).

 مرگ با عزت بهتر از زندگی ننگین است

 19.  غیبت لقمه سگهای جهنم

 یاهذا کفّ عن الغیبة فإنها أدام کلاب النّار:

 امام حسین(ع) به شخصی که غیبت دیگری را میکرد فرمود (تحف العقول، 177).

 خود را از غیبت باز دار، و همانا آن لقمه سگهای آتش جهنم است.

20.  اقسام عبادت

 إنّ قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التّجار، و إن قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید، وإن قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادة الاحرار و هی افضل العبادة (تحفالعقول، ص 177).

 به تحقیق عدهای خدا را جهت طمع و آرزوی بهشت عبادت میکنند که یک نوع معامله و تجارت است، و عدّهای هم از روی ترس عبادت میکنند که عبادت عبد و نوکر باشد و طایفهای هم بعنوان شکر و سپاس عبادت میکنند که این عبادت آزادگان میباشد و بهترین نوع عبادت است

21.  اظهار حاجت به مردم

 لاترفع حاجتک إلاّ إلی أحد ثلاثة: إلی ذی دین، او مروّة، او حسبٍ (تحف العقول، ص 178).

 نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت.

 22.  سبقت در آشتی

 أیّما إثنین جری بینهما کلامٌ فطلب أحدهما رضی الاخر کان سابقه إلی الجنّة (محجة البیضاء، ج 4، ص 228).

 چنانچه فیما بین دو نفر اختلافی پیدا شود و یکی از آن دو نفر از دیگری طلب رضایت نماید، سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود

23.  عاقبت عمر سعد

 أما أنّه یقرّ بعینی إنّک لا تأکلُ بُرّ العراقِ بعدی الاّ قلیلاً (محجة البیضاء، ج 4، ص230).

 امام حسین(ع) خصاب به عمر سعد فرمود:

  در حقیقت میبینم که نمیخوری از گندم عراق بعد از من، مگر مقدار کمی (یعنی به آرزوی خود نمیرسی (که به حمدالله توسط مختار بدرک فرستاده شد)

24.  حوائج مردم، نعمت اللهی

 واعلموا أنّ حوائج النّاس إلیکم من نعم الله علیکم، فلا تمیلوا النّعم فتحوّل نقماً (الشهاده، ص 38).

 بدانید که احتیاج و مراجعه مردم به شما از نعمتهای الهی است، پس مواظب باشید که نعمتها حیف و میل نگردد و بیهوده تلف نشود که مبدّل به نقمت و بیچارگی خواهد شد.

 25.  سخاوتمندترین و با گذشتترین مردم

 إنّ أجْوَدَ النّاس من أعطی مَن لایرجوهُ، وإنّ أعفی النّاس من عفی عن قدرةٍ، وَإنّ اَوصل النّاس من وصل من قطعه (الشهاده، ص 39).

همانا سخاوتمندترین مردم کسی است که کمک نماید به کسی که امیدی به وی نداشته، و بخشندهترین افراد کسی خواهد بود که از روی توان و قدرت گذشت نماید، و بهترین کسی که صله انجام دهد آن فردی است که با کسانی رفت و آمد میکند که با او قطع رابطه کردهاند .

26.  همنشینی با افراد پست و معصیتکار

 مُجالسةُ أهلِ الدِّنائَةِ شر، و مجالسة اهل الفسق ریبة (الشهاده، صفحه 43).

 همنشینی با افراد پست و رذل موجب شر خواهد شد، و همنشینی با معصیتکاران موجب شکّ و تردید در درون انسان میگردد .

27.  یاد مرگ و حضور در قیامت

 یابن آدم اذکر مصرعک و مضجعک بین یدی الله تشهد جوارحک علیک یوم تزلّ فیه الاقدام(الشهاده، ص 59).

 ای فرزند آدم بیاد آور لحظات مرگ و جان دادن را، و سپس استراحت گاه خود را در قبر، و اینکه در پیشگاه خداوند قرار میگیری و اعضاء و جوارحت بر علیه تو شهادت میدهند در آن روزی که قدمها و پاها میلرزد و سست میشود.

 28.  یاد فنای گذشتگان

 یابن آدم اذکر مصارع ابائک وأبنائک کیف کانوا وحیث حلّوا و کأنّک عَن قلیلٍ حللت محلّهم (الشهاده، ص 60).

 ای فرزند آدم متذکر شو که پدران و فرزندانتان چگونه با مرگ گلاویز شدند و چه شدند، و کجا رفتند، و بزودی تو هم به ایشان خواهی پیوست (پس خود را آماده ساز).

 29. علی(ع) شهر هدایت

 سَمعتُ رسول الله(ص) یقول إنّ علیاً هو مدینة هدی، فمن دخلها نجی، و من تخلف عنها هلک (الشهاده، ص 72).

 شنیدم از رسول خدا(ص) که فرمود: همانا علی(ع) شهر هدایت است، که هر کس داخل آن گردد (و ولایت او را معتقد باشد) نجات یافته و هر کس از آن تخلف نماید به هلاکت خواهد رسید .

 30 . دنیا و اهل دنیا

 إنّ الله خلق الدّنیا للبلاء، وخلق أهلها للفناء (الشهاده، ص 196).

 همانا خداوند دنیا را محل آزمایش آفریده، و موجودات دنیا را برای فانی شدن و رفتن به عالم دیگری.

 31. رضایت خدا در رضایت اهل بیت(ع

 رضی الله رضانا أهل البیت (الشهاده، ص 229)

 رضایت و خشنودی خداوند در رضایت ما اهل بیت رسول الله(ص) خواهد بود .

 32.  آثار اطاعت از پیامبر(ص) و علی(ع)

 مَن عرف حقّ أبویه الافضلین محمدٍ و علیٍّ وَاَطاعهُما، قیل له تبحّج فی أیّ الجنان شئت (الشهاده، ص 293).

 هر کس حق والدینش محمد(ص) و علی(ع) را که با فضیلتترین انسانها هستند بشناسد و اطاعت شایسته کند در قیامت به او گفته میشود هر کجای بهشت را میخواهی انتخاب کن.

 33.  اکمال عقل

 لا یکمل العقل إلاّ باتّباع الحقّ (الشهاده، ص 356).

 عقل (و شعور و بینش) انسان تکمیل نمیگردد مگر با متابعت حقّ .

 34.  موجب رضایت و سخط خداوند

 من طلب رضی الله بسخط النّاس کفاه الله اُمور النّاس، و من طلب رضی النّاس بسخط الله وکله الله إلی النّاس (الشهاده، ص 260).

 کسی که رضایت خدا را میطلبد گرچه مردم از او رنجیده شوند خداوند او را کفایت خواهد کرد، و هر کس رضایت مردم را بخواهد گرچه به غضب خدا باشد خدا هم او را به مردم رها میکند

 35.  اصلاح امت, نه قدرت طلبى

 اللهم انک تعلم ما کان منا تنافسا فى سلطان و لا التماسا مـن فضول الحطام و لکـن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فى بلادک و یـامن المظلومون مـن عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک. (تحف العقول, ص 243).

 در باره فلسفه قیامش فرمود:

 بار خدایا تـو مى دانى که آنچه از ما اظهار شده براى رقابت در قدرت و دستیابـى به کالاى دنیا نیست, بلکه هـدف ما ایـن است که نشـانه هاى دینت را به جـاى خـود برگردانیم و بلادت را اصلاح نماییـم تا ستمـدیگان از بندگانت امنیت یابنـد و به واجبـات و سنتها و دستـورهـاى دینت عمل شــود.

 36.  بهداشت جسم و خود سازى

 اوصیکم بتقوى الله و احذرکم ایامه... فبادروا بصحه الاجسام فى مده الاعمار... فایاک ان تکـون ممن یخاف على العباد من ذنوبهم... . (تحف العقول, ص 243).

 اى مردم! شما را به تقواى الهى سفارش مى کنم و از(گناه کردن)درایامش بر حذر مـى دارم... در مـدت عمر به سلامت و تنـدرستـى جسـم پیشـى گیرید... و از کسانـى مباشیـد که بـر گناه بندگان بیـم دارنـد و خـود از عقـوبت گناه خـویـش آسـوده خاطراند.

37.  تباهى دنیا

 ان هذه الـدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبـر معروفها, فلـم یبق منهاالا صبابه کصبابه الاناء و خسیـس عیـش کالمرعى الـوبیل , الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لایتناهى عنه , لیرغب المومـن فى لقاء الله محقا, فانى لا ارى المـوت الا سعاده و لاالحیاه مع الظالمین الا برما, ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علـى السنتهم یحـوطـونه مـادرت معائشهم فـاذا محصـوا بـالبلاء قل الـدیـانــون . (تحف العقول , ص 249ـ 250).

 امـام حسیـن (ع) در هنگـام سفـر به کـربلا فـرمـود:

 راستى ایـن دنیا دیگر گـونه و ناشناس شده و معروفـش پشت کرده, و از آن جز نمى که برکاسه نشیند و زندگـى اى پست, همچـون چراگاه تباه, چیزى باقـى نمانده است. آیا نمى بینید که به حق عمل نمى شود و از باطل نهى نمى گردد؟ در چنین وضعى مومـن به لقاى خدا سزاوار است.

 و مـن مرگ را جز سعادت, و زندگـى باظالمان را جز هلاکت نمى بینـم. به راستـى که مردم بنده دنیا هستنـد و دیـن بر سر زبان آنهاست و مادام که بـراى معیشت آنها بـاشـد پیـرامـون آن انـد, و وقتـى به بلا آزمـوده شـونـد دینـداران انـدک انـد.

 38.  نعمت ناخوش انجام

 الاستـدراج مـن الله سبحـانه لعبـده ان یسبغ علیه النعم و یسلبه الشکر (تحف العقول, ص 250)

 غافلگیر کردن بنده از جانب خداوند به این شکل است که به او نعمت فروان دهد و توفیق شکرگزارى را از او بگیرد.

 39. عبادت تـاجـران , عابـدان و آزادگان

 ان قوما عبدوا الله رغبه فتلک عباده التجار و ان قوما عبدوا الله رهبه فتلک عباده العبید,وان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عباده الاحرار وهى افضل العباده (تحف العقول, ص 250).

 گـروهـى خـدا را از روى میل و رغبت(به بهشت) عبادت مى کنند که ایـن عبادت تاجـران است, و گروهـى خـدا را از روى تـرس (ازدوزخ) مـى پـرستنـد و ایـن عبادت بندگان است و گروهى خدا را از روى شکر(و شایستگى پرستـش) عبادت مـى کنند وایـن عبـادت آزادگـان است که بهتـریـن عبـادت است.

 40.  پرهیز از ستمکارى

 ایـاک و الظلـم من لایجـد علیک نـاصــرا الا الله عزوجل. (تحف العقول,ص 251.)

 بـرحذر بـاشیـد از ستـم کـردن به کسـى که یـاورى جز خـداوند عزوجل ندارد.

 41.  روى آوردن به دینـدارى , جـوانمـرد و اصیل

 لاتـرفع حــاجتک الا الـى احـد ثلاثه: الـى ذى دیـن, او مــروه او حسب (تحف العقول, ص 251).

 جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار, یا صاحب مروت, یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

 42.  نشانه هاى مقبول و نامقبول انسانها

 مـن دلائل علامات القبـول: الجلـوس الى اهل العقول. و مـن علامات اسباب الجهل الممـاراه لغیـر اهل الکفـر. و من دلائل العالم انتقاده لحدیثه و علمه بحقـائق فنـون النظر. (تحف العقول, ص 252.)

 از دلائل نشــانه هـاى قبـول, همنشینـى بـا خـردمنــدان اسـت. و از نشانـه هاى مـوجبات نادانـى , مجادله با مسلمانان. و از نشانه هاى دانا ایـن است کـه سخـن خـود را نقـادى مـى کنـد وبه حقـایق فنـون نظر دانـاست.

 43.  نشانه هاى مومن

 ان المومن اتخذ الله عصمته و قوله مرآته , فمره ینظر فى نعت المومنین وتاره ینظر فى وصف المتجبریـن , فهو منه فى لطائف و من نفسه فى تعارف و من فطنته فى یقین و من قدسه على تمکین (تحف العقول, ص 253).

 به راستى که مومن خدا را نگهدار خود گرفته و گفتارش را آیینه خود,یک بار در وصف مـومنان مـى نگرد و بار دیگر در وصف زورگـویان, او از ایـن جهت نکته سنج و دقیق است و اندازه و قدر خود را مى شناسد واز هوش خود به مقام یقیـن مى رسد وبه پاکى خود استوار است.

 44.  نتیجه پیروى از گناهکار

 مـن حـاول امـرا بمعصیه الله کـان افـوت لمـا یـرجـو و اسرع لما یحذر. (تحف العقول,ص 253).

 کسى که با نافرمانى خدا گرد کسى گردد,آنچه را امید دارد از دست رفتنى تر است و از آنچه برحذر است زودتر دچارش گردد.

 45. احترام به ذریه زهرا(س)

 و الله لا اعطـى الـدنیه مـن نفسى ابدا و لتلقین فاطمه اباها شاکیه ما لقیت ذریتها امته و لا یـدخل الجنه احـد اذاهـا فـى ذریتها. (لهوف سید بن طاوس, ص 23).

 به خدا قسـم من هرگز زیر بار پستى و ذلت نخواهم رفت و در روز قیامت, فاطمه زهرا پـدرش را ملاقات خـواهـد کرد, در حالـى که از آزارى که فـرزنـدانـش ازامت پیامبر(ص) دیده اند به پدر خویـش شکایت خواهد برد و کسى که ذریه فاطمه را آزار دهد داخل بهشت نخواهد شد.

 46.  فلسفه قیام

انـى لم اخرج و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جـدى (ص) اریـد ان آمـر بـالمعروف و انهى عن المنکـر و اسیـر بسیـره جــدى و ابى على بن ابیطالب. (مقتل خوارزمى, ج 1,ص 188).

 مـن از روى خود خواهى و خـوشگذارانى و یا براى فساد و ستمگرى قیام نکردم , بلکه قیام مـن بریا اصلاح در امت جدم مى باشد, مـى خـواهـم امربه معروف و نهى از منکر کنـم و به سیـره و روش جـدم وپـدرم علـى بـن ابیطـالب عمل کنــم.

 47. اهل بیت شـایسته حکـومت

 انـا احق بذلک احق المستحق علینـا ممـن تـولاه. (تاریخ طبرى, ج 7,ص 240).

 ما اهل بیت به حکـومت وزمامـدارى ـ نسبت به کسانـى که آن را تصـرف کرده اندـ سزاوارتریم.

 48. امام کیست ؟

 فلعمـرى ما الامام الا العامل بالکتاب والاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات الله. (کامل ابن اثیرج 3, ص 267).

 به جان خـودم سـوگند, امام و پیشـوا نیست, مگر کسـى که به قرآن عمل کند و راه قسط و عدل را در پیـش گیـرد و تابع حق بـاشـد و خـود را در راه رضاى خـدا وقف سازد.

 49. اهل بیت شایستگان حکومت

 ایها الناس فانکـم ان تتقـوا الله و تعرفـوا الحق لاهله یکن ارضى لله و نحن اهل بیت محمـد (ص) اولـى بـولایه هذا الامـر مـن هـولاء المـدعیـن ما لیـس لهم و السائرین بالجور والعدوان. (تاریخ طبرى, ج 7, ص 267و 298).

 اى مردم ! اگر شما از خدا بترسید و حق را براى اهلش بشناسید, این کار بهتر مـوجب خشنـودى خداوند خـواهد بـود و ما اهل بیت پیامبر, به ولایت و رهبرى , از ایـن مـدعیـان نـالایق و عاملان جـور و تجـاوز , شـایسته تـریـم.

 50.  قیام در مقابل ظالم

 ایها الناس ان رسول الله (ص) قـال : من راى سلطانا جائـرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنه رسول الله یعمل فـى عباد الله بـالاثـم و العدوان فلـم یغیـر علیه بفعل و لا قـول کـان حقـا علـى الله ان یـدخله مدخله. (تاریخ طبری, ج 4, ص 304).

 هان اى مردم ! پیامبر خدا فرموده است: کسى که زمامـدارى ستمگر را بینـد که حرام خدا را حلال مى سازد و عهدش را مى شکند وبا سنت پیامبر(ص) مخالفت مـى ورزد و در میان بندگان خدا بر اساس گناه و تجاوز عمل مى کند, ولـى در مقابل او با عمل یا گفتار , اظهار مخالفت ننمایـد, بـر خـداونـد است که او را با همان ظالم در جهنم اندازد.

51. خشنودى خالق, ملاک رستگارى

 لاافلح قـوم اشتـروا مـرضـات المخلـوق بسخط الخـالق. (تاریخ طبری,ج 1,ص 239).

 رستگـار مبـاد مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

52. بهترین یاران

 انى لااعلم اصحابا اولى و لاخیرا من اصحابى و لا اهل بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتى فجزاکم الله جمیعا خیرا. (تاریخ طبرى, ج 7,ص 322).

 در شب عاشورا فرمود:

 من اصحاب و یارانى بهتراز یاران خود ندیده ام و اهل بیت و خاندانـى بهتر و با وفاتـر از اهل بیت خـود سراغ ندارم, خـداونـدبه همه شما جزاى خیر دهاد.

 

53. آزمودگان استوار امام(ع)

 و الله لقد بلوتهم فما وجدت فیهم الا الاقعس یستانسـون بالمنیه دونـى استیناس الطفل الى محالب امه. (مقتل مقرم , ص 262).

 درباره اصحاب خود فرمود: به خدا قسـم آنان را آزمودم , دلاور و استوارشان دیدم, به کشته شدن در رکاب من چنـان مشتـاق انـد که طفل شیـرخـوار به پستـان مـادرش.!

 54. بهترین سخن تسلى بخش

 ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لایبقون و ان کل شىء هالک الا وجه الله الذى خلق الارض بقـدرته و یبعث الخلق فیعودون و هـود فـرد وحــده. (مقتل خوارزمى, ج 1, ص 327).

 در مقام تسلى به خواهر بزرگوارش فرمود:

 اهل زمیـن مى میرند واهل آسمان باقـى نمـى مانند و همه چیز رو به فناست, جز ذات پروردگارى که زمیـن را به قدرتـش آفریده, و خلق را برانگیزاند وهمه به سوى او باز مى گردند, و او تنها یگانه است.

 55. شکیبایى, پل پیروزى

 صبرا یا بنى الکرام فما الموت الا قنطره تعبر بکـم عن البـوس و الضراء الـى الجنان الواسعه والنعم الدائمه. (بلاغه الحسین,ص 190).

 به اصحـاب رزمنـده خـود در روز عاشـورا فـرمـود:

اى بزرگ زادگان صبر و شکیبایى ورزید که مرگ چیزى جز یک پل نیست که شما را از سختـى و رنج عبـور داده و به بهشت پهنـاور و نعمتهاى همیشگـى آن مـى رسـانــد.

56. فرجام دنیا

 عباد الله اتقوا الله و کونوا من الدنیا على حذر فان الدنیا لو بقیت على احد او بقـى علیها لکانت الانبیاء احق بالبقاء و اولـى بالرضا و ارضـى بالقضاء غیر ان الله خلق الـدنیا للفناء فجـدیـدها بال و نعیمها مضمحل و سـرورهـا مکفهر و المنزل تلعه و الدار قلعه.فتزودوا فان خیر الزاد التقوى و اتقـوا الله لعلکـم تفلحـون. (مقتل خوارزمى , ج 1, ص 253).

بنـدگان خدا! از خـدا بترسید و از دنیا بر حذر باشیـد که اگربنا بـود همه دنیا به یک نفر داده شـود و یا یک فـرد بـراى همیشه در دنیا بمانـد, پیامبران براى بقا سزوارتر بـودند و جلب خشنـودى آنان بهتر و چنیـن حکمـى خـوش آیندتـر بـود, ولـى هـرگز ! زیـرا خـداوند دنیا را بـراى فانـى شــدن خلـق نمــوده که تازه هایش کهنه و نعمتهایـش زایل خواهد شد و سرور و شادىاش به غم و اندوه مبدل خواهـد گردیـد, منزلـى پست و خانه اى مـوقت است, پـس بـراى آخـرت خـود تـوشه اى برگیرید. و بهتریـن تـوشه آخرت تقـواست, از خدا بترسید, باشد که رستگار شوید.

57. مقاومت مردانه

 لا و الله لااعطیهم بیـدى اعطـاء الذلیل و لاافـر منهم فـرار العبید (انساب الاشراف, ج3، ص 188).

 نه به خـدا سـوگنـد, نه دست ذلت در دست آنان مـى گذارم و نه ماننـد بـردگان از صحنه جنگ در برابرشان فرار مى کنم.

 58. آثار غذاى حرام

 ویلکم ما علیکم ان تنصـوا الى فتسمعوا قولى و انما ادعوکم الى سبیل الرشاد فمن اطاعنى کان من المرشدین و من عصانى کان مـن المهلکین و کلکم عاص لامرى غیر مستمع لقـولـى قـد انخزلت عطیـاتکـم مـن الحـرام و ملئت بطـونکـم مـن الحـرام فطبع الله على قلوبکم. (سخنان حسیـن بـن علـى از مدینه تا کربلا, ص 232).

در روز عاشورا خطاب به سپاه ظلم فرمود :

 واى بر شما چرا ساکت نمى شـوید, تا گفتارم را بشنوید؟ همانا مـن شما را به راه هدایت و رستگارى فرا مى خوانـم, هر کس از مـن پیروى کند سعادتمند است و هر کـس نافرمانى ام کند از هلاک شدگان است, شما همگى نافرمانى ام مى کنید و به سخنـم گوش نمى دهید, آرى در اثر هدایاى حرامى که به شما رسیده و در اثر غذاهاى حرامـى که شکمهایتان از آنها انباشته شده, خـداوند این چنیـن بر دلهاى شما مهر زده است.

 59. هیهات که زیر بار ذلت روم

 الا ان الدعى بن الدعى قد رکز بین اثنتین بین السله والذله و هیهات منا الذله یابى الله لنا ذلک و رسـوله و المـومنون و حجـور طابت و طهرت و اءنـوف حمیه و نفـوس آبیه مـن ان نـوثـر طـاعه اللئام علـى مصـارع الکـرام. (سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا, ص 236).

 آگاه باشیـد که فرومایه, فرزند فرومایه , مرا در بین دو راهـى شمشیر و ذلت قـرار داده است و هیهات که ما زیر بار ذلت بـرویـم , زیـرا خـدا و پیامبـرش و مـومنان از ایـن که ما ذلت را بپذیـریـم دریغ دارنـد, دامنهاى پـاک مـادران و مغزهاى با غیرت و نفوس با شرافت پدران , روا نمى دارند که اطاعت افراد لئیـم و پست را بـر قتلگـاه کـریمـان و نیک منشـان مقـدم بـداریـم.

60. خشـم الهى بـر یهود, مجـوس و دشمـن اهل بیت (ع)

 اشتـد غـضـب الله علـى الیهود اذجعلـوا له ولدا و اشتد غضبه على النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثه و اشتد غضبه على المجـوس اذ عبدوا الشمـس والقمر دونه و اشتد غضبه علـى قـوم اتفقت کلمتهم علـى قتل ابـن بنت نبیهم . (لهوف, ص 44).

 خشم خداوند بر یهود آن گاه شدت گرفت که براى او فرزندى قرار دادند, و خشمش برنصارى وقتـى شدت یافت که براى او قائل به خـدایان سه گانه شدند, و غضبـش بر مجـوس آن گاه سخت شـد که به جاى او آفتاب و ماه را پرستیدند, و خشمـش بر قـوم دیگرى آنگاه شـدت یافت که بر کشتـن پسـر دختـر پیامبـرشان هماهنگ گـردیـدنـد.

 61. آزاد مرد باشید

 یـا شیعه آل ابـى سفیان ان لم یکـن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فى دنیاکم و ارجعوا الـى احسـابکـم ان کنتـم عربـا کمـا تزعمــون. (مقتل خوارزمى, ج 2, ص 33).

 اى پیروان خاندان ابوسفیان اگر دین ندارید و از روز قیامت نمى ترسید لااقل در زندگـى دنیاتان آزاد مرد باشید, و اگـر خود را عرب مـى پندارید به نیاکان خـود بیندیشید.

62. پیشى گیرنده در آشتى

 ایما اثنین جرى بینهما کلام فطلب احدهما رضـى الاخر کان سابقه الى الجنه. (محجة البیصاء ج 4,ص 228).

 هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شـود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد , سبقت گیـرنـده ,اهل بهشت خـواهـد بــود.

 63. ثواب سلام

 للسلام سبعون حسنه تسع و ستـون للمبتـدء و واحـده للـراد. (تحف العقول , ص 253).

 سلام کردن هفتاد حسنه دارد, شخت ونه حسنه از آن سلام کننـده و یکـى از آن جـواب دهنده است.

 64 رضاى خدا نه هواى مردم

من طلب رضاءالله بسخط الناس کفاه الله امور الناس و مـن طلب رضا الناس بسخط الله و کله الله الى الناس. (مشکات الانوار طبرسى, ص 86).

 هرکـس رضاى خدا را به غضب مردم بجوید, خدا او را از کارهاى مردم کفایت مى کند, و هـر کـس خشنـودى مردم را به غضب خدا بجـویـد, خـدا او را به مـردم واگذارد.

 65 ویژگیهاى حضرت مهدى(عج)

 تعـرفون المـهدى بـالسکینه والـوقار و بمـعرفه الحلال و بحاجه الناس الیه و لایحتاج الى احد. (یوم الخلاص, ص 52).

 درباره حضرت مهدى (عج) فرموده:

 شما مردم, آن حضرت را به داشتـن آرامش و متانت و به شناخت حلال و حرام و به رو آوردن مـردم به او و بـى نیـازى او ازمـردم مـى شنـاسیـد.

66. رویاى دنیا

 و اعلمـوا ان الـدنیـا حلـوهـا ومـرهـا حلـم و الانتبـاه فـى الاخره. (نهج الشهاده, ص 169).

 بدانید که دنیا شیرینى و تلخى اش رویایى بیش نیست, و آگاهى و بیدارى واقعـى در آخرت است.

 67. پرهیز از کلام پست و سبک

 لاتقـولـوا بـالسنتکـم مـا ینقص عن قـدرکــم . (جلاء العیون ج 2, ص 205).

 چیزى به زبـانتـان نیـاوریـد که از ارزش شمـا بکـاهــد.

 68. جاودانگى در مرگ با عزت

 لیس الموت فى سبیل العز الا حیاه خالده و لیست الحیاه مع الذل الا الموت الذى لا حیاه معه. (ادب الحسین و حماسته, ص 159).

 مـرگ در راه عزت جز زنـدگى جاوید, و زنـدگـى بـا ذلت جز مـرگ بـى حیات نیست.

 69. حرمت حیله و نیرنگ

 و الخدع عندنا اهل البیت محرم. (نـاسخ التـواریخ, زنـدگـانـى امـام حسیـن, ج 2,ص 158).

 حیله و نیرنگ نزد مااهل بیت حرام است.

 70. مرگ, پدیده گریبانگیر

 خط الموت على ولـد آدم مخط القلاده على جیـد الفتاه و ما اولهنـى الى اسلافى اشتیاق یعقوب الى یوسف. (لهوف , ص 26).

 قبل از حـرکت از مکه به سـوى عراق در میـان جمعى از بنى هـاشـم فـرمود: مرگ گردنگیر فرزندان آدم است; همچون گردن بند بر گردن دختر جوان, و مـن مشتاق دیـدن گذشتگـانـم هستـم مـاننـد اشتیـاقـى که یعقـوب به دیـدن یـوسف داشت.

                                             نرم افزار کعبه دلها