[سفارش پیامبر ص در باره نجات دهندگان و هلاک‏کنندگان‏]
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

****  فرمود رسول صلّى اللَّه علیه و آله:

«ثلاثة من مکارم الاخلاق: اعطاء من حرمک و صلة من قطعک و العفو عمّن ظلمک.»

«1»

؛ یعنى سه چیز است از اخلاق نیک: بخشیدن به آن کسى که محروم گردانیده تو را و پیوند نمودن با آنکه بریده از تو و عفو نمودن و در گذشتن از کسى که ظلم کرده به تو.

**** خبر داد مرا شیخ ابو عبد اللَّه، گفت که خبر داد مرا ابو الحسن احمد بن محمد بن الحسن، از پدر خود، از سعد بن عبد اللَّه، از احمد بن محمد بن عیسى، از یونس بن عبد الرحمن، از صفوان، از منصور بن حازم، از ابو حمزه ثمالى، از على بن الحسین علیه السّلام که آن حضرت گفت، که فرمود رسول صلّى اللَّه علیه و آله:

«ثلاث منجیات و ثلاث مهلکا فامّا المنجیات: فخوف اللَّه فی السّرّ و العلانیة و العدل فی الغضب و الرّضا و القصد فی الغنى و امّا المهلکات: فشحّ مطاع و هوى متّبع و اعجاب المرء بنفسه»

«2»

______________________________
(1). «تحف العقول» ص 45 با مختصر تفاوت‏

(2). «مشکاة المصابیح خطیب تبریزى» 3/ 94 حدیث شماره 5122

؛ (1) یعنى سه چیزند که نجات دهندگانند و سه چیزند که هلاک‏کنندگانند. و امّا آنها که نجات دهندگانند: پس ترس از اللَّه تعالى در پنهان و آشکارا، و عدل نمودن در حالت غضب، و رضا و میانه روى در بى‏نیازى و درویشى؛ و امّا آنها که هلاک‏کنندگانند: پس بخلى که فرمان برده شود و هوا و هوسى که پیروى کرده شود و خودبینى مرد به خود. «1»

______________________________
(1). کتاب «الحکایات شیخ مفید» در اینجا به اتمام مى‏رسد و همچنین «الفصول المختاره» چاپ نجف که «الحکایات» به آن ملحق مى‏باشد نیز چنین است، ولى در نسخه خطى ترجمه «الفصول المختاره» یک فصل که در باره «فدک» مى‏باشد آمده است. این فصل همان رساله «حول حدیث نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث» است که در سلسله آثار شیخ مفید به شماره 19 به چاپ رسیده است.

دفاع از تشیع، شیخ مفید ، ص: 640