خواب وحشتناک ......................................
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شبح چوبین ،آدم چوبین ،اسب چوبین ،معدن علم

خوابی که دیده بود او را سخت به وحشت انداخته بود . هر لحظه تعبیرهای وحشتناکی به نظرش می رسید . هراسان آمد به حضور امام صادق ( ع )  گفت خوابی دیدم مثل اینکه یک شبح چوبین یا یک آدم چوبین ، بر یک اسب چوبین سوار است و شمشیری در دست دارد و آن شمشیر را ر فضا حرکت می دهد . من از مشاهده ی آن بی نهایت به وحشت افتادم و اکنون می خواهم شما تعبیر این خواب مرا بگویید .

امام فرمودند :

« حتما یک شخص معینی است که مالی دارد و تو در این فکر ی که به هر وسیله شده مال او را از چنگش بربایی . از خدایی که تو را آفریده و تو را می میراند ، بترس و از تصمیم خویش منصرف شو  » .

- حقا که عالم حقیقی تو هستی و علم را از معدن آن به دست  آوردی . اعتراف می کنم که همچو فکری در من بود ؛ یکی از همسایگانم مزرعه ای دارد و چون احتیاج به پول پیدا کرده می خواهد بفروشد و فعلا غیر از من مشتری دیگری ندارد . من این روزها همه اش در این فکرم که از احتیاج او استفاده کنم و با پول اندکی آن مرزعه را از چنگش بیرون بیارم .

                                                                   وسایل الشیعه ج 2 ص 582 .