ده دعای مستجاب شده ده نفر در قرآن
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

خداى رؤف دعاى ده نفر را مستجاب نموده بدین شرح:

1- در سوره و الصافات، آیه 75 میفرماید: حضرت نوح ما را خواند و ما اجابت نمودیم.

2- در سوره یوسف، آیه 32 میفرماید: خدا دعاى یوسف را مستجاب نمود و مکر و حیله زنان را از او رد کرد.

3- در سوره یونس، آیه 89 راجع بحضرت موسى و هارون میفرماید: دعاى شما مستجاب شد.

4- در سوره انبیاء، آیه 88 میفرماید: دعاى یونس را مستجاب کردیم.

5- در سوره انبیاء، آیه 84 در باره حضرت ایوب میفرماید: ما دعاى او را مستجاب نمودیم.

6- در سوره انبیاء آیه 90 راجع بحضرت زکریا میفرماید: ما دعاى وى را اجابت کردیم و حضرت یحیى را بدو عطا نمودیم.

7- در سوره مؤمن، آیه 60 در باره مخلصین میفرماید: دعا کنید تا مستجاب نمایم.

8- در سوره نمل، آیه 62 راجع به افراد مضطر و ناچار میفرماید: أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ.

9- در سوره بقره، آیه 186 در باره دعاى بندگان نیکوکار میفرماید: یا محمّد! هر گاه بندگان من از تو سؤالى بکنند من اجابت مینمایم.

10- در سوره آل عمران، آیه 195 در باره حضرت فاطمه اطهر و امیر المؤمنین:

زندگانى حضرت زهرا علیها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) / ترجمه نجفى، ص: 41