تملق و چاپلوسى‏
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

قال علىّ علیه السّلام: لا تصحب المائق فیزیّن لک فعله و یودّ انّک مثله.

على علیه السّلام فرموده است: با چاپلوس رفاقت مکن که او با چرب زبانى تو را اغفال میکند، کار نارواى خود را در نظرت زیبا مى‏نماید و دوست دارد که تو نیز مانند وى باشى.

قال علىّ علیه السّلام: ینبغى للعاقل ان یحترس من سکر المال و سکر القدرة و سکر العلم و سکر المدح و سکر الشّباب، فانّ لکلّ ذلک ریاح خبیثة تسلب العقل و تستخفّ الوقار.

على علیه السّلام فرموده: شایسته است انسان عاقل، خویشتن را از مستى ثروت، از مستى قدرت، از مستى علم و دانش، از مستى تمجید و تملّق، از مستى جوانى مصون نگاه دارد. زیرا هر یک از این مستى‏ها بادهاى مسموم و پلیدى دارد که عقل را زائل میکند و آدمى را خفیف و بى‏شخصیّت مینماید.

قال علىّ علیه السّلام: الثّناء باکثر من الاستحقاق ملق، و التّقصیر عن الاستحقاق عىّ او حسد.

على علیه السّلام فرموده است: ثنا گفتن و تمجید دگران، بیشتر از حدّ شایستگى و لیاقت، تملق و چاپلوسى است، و کمتر از آنچه سزاوارند یا ناشى از عجر تمجیدکننده است یا منشأ روانى آن بیمارى حسد است.

الحدیت-روایات تربیتى، ج‏1، ص: 111