حتما بخوان ...بعدفکر کن ...ببین چه نتیجه می گیری
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

خدایا مرا به بزرگی چیزهای که داده ای آگاه و راضی کن تا مبادا کوچگی چیزهایی که ندارم آرامشم را به هم بزند .

خواندی حتما چند دقیقه فکر کن بعد خودت برای خودت قضاوت کن ....