شخصیت حضرت داود و گناه آدم
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شخصیت حضرت داود و گناه آدم

پرسش:

نظریه شیعه درباره روایت مناظره امام رضا(ع) با علی بن جهم در مورد شخصیت حضرت داود و گناه آدم را بنویسید.

پاسخ:

در این مناظره که میان حضرت امام رضا(ع) و علی بن محمد بن جهم در حضور مأمون عباسی انجام شده است امام(ع) در راستای عصمت انبیاء به نحوی استدلال فرموده است که نظریه و پاسخ شیعیان او به یقین همان خواهد بود که امام(ع) درباره حضرت آدم(ع) می فرماید که این معصیت آدم(ع) در بهشتی که برای آن خلق نشده بود، انجام شده است، و واجب است که او در زمین معصوم باشد و لذا وقتی که او را بعد از هبوطش در زمین حجّت و خلیفه خود قرار داد، معصومش گردانید. علامه طباطبایی در جلد 14 ص 222 المیزان در این مورد بیانی به این صورت دارد که واقعه حضرت آدم(ع) قبل از تشریع اصل دین اتفاق افتاده و بهشتی که آن حضرت در آن ساکن بود، بهشت برزخیه بوده که در زندگی غیر دنیوی و مادی تمثل داشته است. و نهی خداوند هم ارشادی بوده، نه مولوی و مخالفت نهی ارشادی معصیت شمرده نمی شود، آنچه معصیت بر آن مترتب می شود، مخالفت امر مولوی و تکلیفی است. و همه انبیاء از مخالفت در امر مولوی معصوم می باشند و کلام حضرت امام رضا(ع) نیز به همین معنا اشاره دارد.
اما در مورد حضرت داوود(ع) که امتحان و خطاء آن حضرت در سوره (ص) آمده است امام رضا(ع) ارتباط این امتحان و خطاء با افسانه تمثل شیطان به شکل پرنده را نفی نموده است و دیدن زن اوریا در حال استحمام و عاشق شدن آن حضرت، و قتل اوریا، را که از تورات نقل شده است، کذب محض دانسته است. علامه طباطبایی در ص 196 جلد 17 المیزان می گوید که حضرت داوود وقتی متوجه غیر عادی بودن ورود متخاصمین که از فرشتگان بودند، شد و او در قضاوت هم عجله نمود، دانست که مورد امتحان خدا قرار گرفته است، لذا استغفار و توبه نمود. این خطای ‌حضرت داوود(ع) مستلزم معصیت او نیست، زیرا این واقعه با توجه به غیر عادی بودن آن در عالم غیر تکلیف و مادی شبیه عالم رؤیا بوده است و همانند خطیئه حضرت آدم، قبل از هبوطش به زمین می باشد و اگر هم این واقعه در عالم ماده واقع شده باشد قضاوت و حکم حضرت داوود(ع) تقدیری خواهد بود یعنی در فرض اینکه در این دعوا مدعی علیه حجت نداشته باشد به مظلومیت مدعی حکم می شود و در هر دو فرض هیچ معصیتی برای حضرت داوود(ع) ثابت نمیگردد.

                                                                                    نرم افزار پاسخ