چاه ذرع : محل وضوی پیامبر اکرم ( ص )
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: چاه ذرع ،محل وضوی پیامبر ،محله بنی خطمه ،حسیکه

ذرع  در لغت به معنی اندازه عضو معروف بدن که از قوزک آرنج تا سر انگشت و یا اندازه شش مشت بسته کنار هم گفته شده   [1]و  گفته شده یک نوع واحد اندازه گیری در زمانهای گذشته به حساب می آمده است . [2]. ابن ابی یحیی گوید :ازچاههای مدینه ،که محل دقیق ان معلوم  نیست . این چاه   در محله بنی خطمه ،از قبیله اوس که در منطقه عوالی مدینه   می زیستند   در کنار مسجد شان قرار داشته است [3]. بنا به نقلی در حسیکه (محل زندگی یهودیان ) که  بین کوه ذباب و مسجد فتح مدینه قرار دارد .[4]  نقل شده  حضرت رسول صلی الله علیه و آله در آن وضو گرفته و آب دهان خود را در آن انداخت.[5] طبق نقلی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روزی به محله بنی خطمه رفته و در منزل پیر زنی نماز خواند وسپس رفت کنار چاه ذرع تجدید وضو کرد .[6] نقل شده این چاه ، 18 ذرع  طول داشته و مورد توجه مردم بوده است[7].       

لسان العرب  (اهلبیت) . العین ( اهلبیت ) . مفردات (اهلبیت ) قاموس قرآن ( اهلبیت ) . تاریخ تحلیلی اسلام ( نبوی ) . سبل الهدی ( سیره ) . معالم الاثیره ( جغرافی ) . تاریخ مدینه المنوره  ( اهلبیت ) . مدینه شناسی ( جغرافی ) فرهنگ اعلام جغرافیایی ( جغرافی )  . عمده الاخبا


[1] 1- لسان العرب ، ج8 ، ص96؛ العین ،ج 2، ص 96 ؛مفردات ماده ذرع  .

[2]2- [2]قاموس قرآن ،ج3 ،ص 12؛ تاریخ تحقیقی اسلام، ج 2  ، ص 198.

[3]  - عمده الاخبار ، ص 246 سبل الهد ی ، ج 7 ، ص 227  ؛ تاریخ المدینه المنوره ، ص 161 .

[4] - تاریخ المدینه المنوره ، ص 158 .

[5] 2- سبل الهدی ، ج7، ص 227معالم الاثیره،ص 42؛ تاریخ المدینه المنوره، ص .161.

[6] 4- فرهنگ اعلام  جغرافایی ،ص 729 .

[7]  5-. مدینه شناسی، ص 291.