انسان آزاد
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: انسان آزاد

عن علىّ علیه السّلام قال: لان یکون الحرّ عبدا لعبیده خیر من ان یکون عبدا لشهواته.

على علیه السّلام فرموده است: انسان آزاد اگر به بردگى بندگان خود تن در دهد بهتر از آنست که بنده شهوات خویش گردد.

على (ع) بفرزندش حضرت مجتبى فرمود:

و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللَّه حرّا.

فرزند عزیز، بنده و برده هیچ کس مباش، خداوند تو را آزاد آفریده است. با این جمله کوتاه پدر بزرگوارى، مهمترین سرمایه شخصیت را در نهاد فرزند خود ایجاد میکند و او را با آزادگى و حریّت فکر پرورش میدهد.

قال علىّ علیه السّلام: من ترک الشّهوات کان حرّا.

على (ع) میفرمود: آزاد کسى است که بتواند شهوات ناروا را ترک گوید.

عن ابى بصیر قال سمعت ابا عبد اللَّه علیه السّلام یقول: انّ الحرّ حرّ على جمیع احواله، ان نابته نائبة صبر لها، و ان تداکّت علیه المصائب لم تکسره، و ان اسر و قهر او استبدل بالیسر عسرا، کما کان یوسف الصّدّیق الامین صلوات اللَّه علیه لم یضرر حرّیّته ان استعبد و قهر و اسر و لم یضرره ظلمة الجبّ و وحشته و ما ناله ان منّ اللَّه علیه فجعل الجبّار العاتى له عبدا بعد اذ کان له مالکا.

ابى بصیر گفت از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: آزاد مرد، در همه حالات، آزاد است، اگر بمصیبتى دچار شود صبر میکند، اگر گرفتار هجوم بلا گردد شکست نمیخورد، آزاد مرد اگر اسیر شود، ستم بیند، آسایشش بسختى مبدّل گردد، باز هم آزاد است، چنان که بروح آزاد یوسف صدّیق آسیبى نرسید، با آنکه ببردگى رفت، اسیر شد، ستم دید، همچنین تاریکى زندان، وحشت حبس، و مصائب دیگرى که دامنگیر آن مرد الهى شد، ضررى بشخصیت روحى وى نزد، و سرانجام خداوند بر او منت گذارد، باوج عظمت و اقتدارش رسانید و فرمانرواى جبار مصر را، که روزى مالک یوسف صدّیق بود، ببندگى و غلامى وى در آورد!

عن الصّادق علیه السّلام‏ من اصبح مهموما لسوى فکاک رقبته فقد هوّن علیه الجلیل و رغب من ربّه فی الرّبح الحقیر.

امام صادق علیه السّلام فرموده است: کسى که شب را بصبح آورد و غیر از آزادى خود، غصه و اندوهى در دل داشته باشد بداند که عالیترین هدف انسانى را کوچک و خوار شمرده و بجاى توجه بخداوند، علاقه و میل خویش را بطرف سود ناچیزى معطوف داشته است.

 

الحدیت-روایات تربیتى، ج‏1، ص: 16