الکسب الحلال و الحرام کسب حلال و حرام‏
ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: الکسب الحلال و الحرام کسب حلال و حرام‏

1 - عن الصادق عن ابیه من آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: العبادة سبعون جزء أفضلها جزء طلب الحلال.

تفسیر نور الثقلین 1/ 40 مستدرک الوسائل 2/ 415 الفصول المهمة/ 333 البحار 103/ 70

- از امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: عبادت هفتاد جزء است که برترین جزء آن طلب کردن (مال) حلال است.

2 - عن علیّ علیه السّلام: أفضل المال ما اکتسب من حلّه.

غرر الحکم/ 180

- از على (ع) نقل شده است: بهترین مال‏ها مالى است که از راه‏ حلال بدست آمده است.

3 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: من سرّه أن یستجاب دعاؤه فلیطیّب کسبه. و قال علیه السّلام: ترک لقمة حرام أحبّ إلى اللَّه تعالى من صلاة ألفی رکعة تطوّعا.

البحار 93/ 373

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: هر که مستجاب شدن دعایش او را شادمان مى‏کند باید کسب خود را پاکیزه گرداند. و فرمود: نخوردن یک لقمه حرام، نزد خدا محبوبتر از دو هزار رکعت نماز مستحبّ است.

4 - عن امیر المؤمنین علیه السّلام: إنّ أعظم الحسرات یوم القیامة حسرة رجل کسب مالا فی غیر طاعة اللَّه، فورثه رجل فأنفقه فی طاعة اللَّه سبحانه فدخل به الجنّة و دخل الأوّل به النّار.

البحار 103/ 12 نهج البلاغة (فیض)/ 1276 (الصالح)/ 552 تفسیر نور الثقلین 1/ 152

- از امیر المؤمنین (ع) نقل شده است: بزرگترین حسرتها روز قیامت حسرت کسى است که مالى در غیر راه اطاعت خدا بدست آورده و دیگرى آن را به ارث برده و در راه اطاعت خدا خرج کرده و به سبب آن وارد بهشت شده ولى شخص نخستین بوسیله آن وارد دوزخ گردیده است.

5 - عن النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: یا أبا ذر من لم یبال من أین اکتسب المال لم یبال اللَّه من أین أدخله النّار.

مجموعة ورام 2/ 62 البحار 77/ 86

- از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود: اى ابو ذر! هر که باک نداشته باشد از کجا مال به دست آورده، خدا باک ندارد از کجا او را وارد دوزخ کند.

6 - عن أبی شعیب یرفعه إلى أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال: أورع‏ النّاس من وقف عند الشّبهة ... الحدیث.

الوسائل 18/ 118 البحار 2/ 258

- ابو شعیب سند را به امام صادق (ع) مى‏رساند که آن حضرت فرمود: پارساترین مردم کسى است که هنگام شبهه باز ایستد ...

7 - ... عن ابی سعید الزهری، عن ابی جعفر علیه السّلام قال: الوقوف عند الشّبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة ... الخبر.

الفصول المهمة/ 200 الوسائل 18/ 112

- از ابو سعید زهرى از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: باز ایستادن به هنگام شبهه، بهتر از وارد شدن در هلاکت است ...

8 - عن علیّ علیه السّلام: بئس الطّعام الحرام.

غرر الحکم/ 341

- از على (ع) نقل شده است: حرام، بد طعامى است.

9 - ... عن ابی بصیر قال: سمعت ابا عبد اللَّه علیه السّلام یقول: من أکل مال أخیه ظلما و لم یردّه إلیه أکل حذوة من النّار یوم القیامة.

البحار 75/ 331 الوسائل 11/ 342 تفسیر نور الثقلین 1/ 449 الکافی 2/ 333

- ابو بصیر مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود: هر که از روى ستم مال برادرش را بخورد و آن را به او بازنگرداند روز قیامت پاره آتش خواهد خورد.

10 - عن رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله قال: المسلم أخو المسلم لا یحلّ ماله إلّا عن طیب نفس منه.

مستدرک الوسائل 3/ 146

- از پیامبر خدا (ص) نقل شده که فرمود: مسلمان، برادر مسلمان‏ است. مال او جز با رضایت خاطرش حلال نیست.

11 - عن امیر المؤمنین علیه السّلام انه قال فی حدیث: و لا یجوز أخذ مال المسلم بغیر طیب نفس منه.

مستدرک الوسائل 3/ 145

- از امیر المؤمنین (ع) نقل شده که در حدیثى فرمود: گرفتن مال مسلمان بدون رضایت خاطر او روا نیست.

12 - قال النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: ما اجتمع الحرام و الحلال إلّا غلب الحرام الحلال.

غوالی اللآلی 2/ 132 سفینة البحار 1/ 23

- پیامبر (ص) فرمود: حلال و حرام هرگز جمع نمى‏شوند مگر آنکه حرام بر حلال غلبه مى‏یابد.

13 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إذا وقعت اللّقمة من حرام فی جوف العبد لعنه کلّ ملک فی السّموات و الأرض‏ «1» ... الحدیث.

مشکاة الانوار/ 315 البحار 103/ 12

- پیامبر خدا (ص) فرمود: هر گاه لقمه حرام در شکم بنده قرار گرفت، فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت مى‏کنند ...

14 - عن داود الصّرمی قال: قال ابو الحسن علیه السّلام: یا داود إنّ الحرام لا ینمی و إن نمى لا یبارک له فیه و ما أنفقه لم یؤجر علیه و ما خلّفه کان زاده إلى النّار.

الکافی 5/ 125

- حضرت ابو الحسن (ع) به داود صرمى فرمود: اى داود! حرام، زیاد نمى‏شود و اگر زیاد شود براى انسان برکت ندارد، و در برابر آنچه انفاق مى‏کند به او پاداش نمى‏دهند، و آنچه از خود بجاى گذاشته توشه او بسوى دوزخ است.

15 - عن النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: من أکل لقمة حرام لم تقبل له صلاة أربعین لیلة و لم یستجب له دعوة أربعین صباحا و کلّ لحم ینبته الحرام فالنّار أولى به.

سفینة البحار 1/ 24

- از پیامبر (ص) نقل شده است: هر که لقمه حرامى بخورد چهل شب نمازش پذیرفته نمى‏شود و چهل صبح دعایش مستجاب نمى‏گردد، و هر گوشتى که بوسیله حرام مى‏روید آتش به آن سزاوارتر است.

16 - عن النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: العبادة مع أکل الحرام کالبناء على الرّمل.

عدة الداعی/ 141 البحار 84/ 258

- از پیامبر (ص) نقل شده است: عبادت با حرامخوارى مانند ساختن بنا بر روى ریگ است.

17 - عن ابی الحسن موسى علیه السّلام قال: قال أبی علیه السّلام لبعض ولده: إیّاک و الکسل و الضّجر فإنّهما یمنعانک من حظّک من الدّنیا و الآخرة.

الکافی 5/ 85

- از حضرت ابو الحسن موسى بن جعفر (ع) نقل شده که فرمود:

پدرم به یکى از فرزندانش فرمود: از تنبلى و دلتنگى بپرهیز که ترا از نصیب دنیا و آخرتت باز مى‏دارند.

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص:629 -  632