فی المهر پیرامون مهریّه‏
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: فی المهر پیرامون مهریّه‏

1 -  (فی مناهی النبیّ و قال صلّى اللَّه علیه و آله): من ظلم امرأة مهرها فهو عند اللَّه زان ... الخبر.

الفقیه 4/ 7 مکارم الاخلاق/ 429 البحار 76/ 333

- در مناهى پیامبر آمده است که آن حضرت فرمود: هر کس به زنى در مورد مهریه‏اش ستم کند، نزد خداوند زناکار است ...

2 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: من تزوّج المرأة و لا یجعل فی نفسه أن یعطیها مهرها فهو زنا.

الکافی 5/ 383

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: هر که با زنى ازدواج کند و پرداخت مهریّه او را بر عهده نگیرد عملش زنا خواهد بود.

3 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: من أمهر مهرا ثمّ لا ینوى قضاءه کان بمنزلة السّارق.

الکافی 5/ 383

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: هر که مهریّه‏اى مقرّر کند و قصد پرداخت آن را نداشته باشد به منزله سارق است.

4 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: أفضل نساء أمّتی أصبحهنّ وجها و أقلهنّ مهرا.

الجعفریات/ 92 مکارم الاخلاق/ 198 التهذیب 7/ 404

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: بهترین زنان امّت من زیباترین و کم مهریّه‏ترین آنان است.

5 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: زوّج رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله علیّا صلوات اللَّه علیه فاطمة علیها السّلام على درع حطمیّة یساوی ثلاثین درهما.

الکافی 5/ 377

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: رسول خدا (ص) فاطمه (ع) را در برابر یک زره حطمى که سى درهم ارزش داشت، به على (ع) تزویج کرد.

6 - عن النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: یا فاطمة أیّما امرأة خفّفت عن زوجها من صداقها و لو دینارا أو درهما إلّا کتب اللَّه لها بکلّ درهم حجّة مبرورة و عمرة مقبولة و غفر اللَّه ذنوبها.

الشهاب/ 48

- پیامبر (ص) به فاطمه (ع) فرمود: اى فاطمه! هر زنى از مهریّه‏اى که بر عهده شوهرش دارد- هر چند یک دینار یا یک درهم- بکاهد، خداوند در برابر هر درهمى یک حجّ و عمره پذیرفته براى او مى‏نویسد و گناهانش را مى‏آمرزد.

 

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص: 436