عقوق الوالدین نافرمانى پدر و مادر
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عقوق الوالدین نافرمانى پدر و مادر

1 - عن النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: یا علیّ من أحزن والدیه فقد عقّهما.

مکارم الاخلاق/ 444 روضة المتقین 12/ 249 البحار 74/ 84

- از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود: اى على! هر کس پدر و مادرش را غمگین کند با آنان مخالفت نموده است.

2 - عن الصادق علیه السلام قال: عقوق الوالدین من الکبائر لأنّ اللَّه عزّ و جلّ جعل العاقّ عصیّا شقیّا.

مستدرک الوسائل 2/ 630 البحار 74/ 74

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: نافرمانى پدر و مادر از گناهان کبیره است، زیرا خداوند فرزند نافرمان را معصیت‏کار و بدبخت قرار داده است.

3 - و قال صلّى اللَّه علیه و آله: ملعون من سبّ والدیه.

المحجة البیضاء 5/ 218

- پیامبر (ص) فرمود: کسى که پدر و مادرش را دشنام دهد ملعون است.

4 - عن ابی اسحاق الهمدانی عن ابیه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: ثلاثة من الذّنوب تعجّل عقوبتها و لا تؤخّر إلى الآخرة: عقوق الوالدین و البغی على النّاس، و کفر الإحسان.

البحار 75/ 275 امالی المفید/ 148 امالی الطوسی 1/ 13

- از ابو اسحاق همدانى، از پدرش، از امیر المؤمنین (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: سه گناه است که در کیفر آنها شتاب مى‏شود و به آخرت موکول نمى‏گردد: نافرمانى پدر و مادر، و ستم بر مردم، و ناسپاسى در برابر احسان.

5 - عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال: إنّ العبد لیکون بارّا بوالدیه فی حیاتهما ثمّ یموتان فلا یقضی عنهما الدّین و لا یستغفر لهما فیکتبه اللَّه عاقّا، و إنّه لیکون فی حیاتهما غیر بارّ لهما فإذا ماتا قضى عنهما و استغفر اللَّه لهما فیکتبه اللَّه تبارک و تعالى بارّا.

البحار 74/ 81 الوسائل 11/ 117 باختلاف یسیر

- از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: گاهى بنده به پدر و مادر خود در زمان حیاتشان نیکى مى‏کند، ولى وقتى مى‏میرند قرضشان را نمى‏پردازد و براى آنان طلب آمرزش نمى‏کند، و خداوند او را نافرمان مى‏نویسد. و گاهى به پدر و مادر خود در زمان حیاتشان نیکى نمى‏کند ولى هنگامى که مردند قرضشان را مى‏پردازد و براى آنان طلب آمرزش مى‏کند، و خداوند او را نیکوکار مى‏نویسد.

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص:450 -  451