قرق حمام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!............................
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: قرق حمام ،صاحب حمام ،مؤمن سبکبار ،خلفای اموی

 راه و روش جبَارانه خلفای اموی و بعد از آنها خلفای عباسی ، در سایر طبقات مردم اثر کرده بود . مردم تدریجا راه و رسمی که اسلام برای زندگی و معاشرت معین کرده بود از یاد می بردند ، سیرت و رفتار ساده و برادرانه ی رسول اکرم (ص ) و علی ( ع ) و نیکان صحابه از خاطرها محو می شد . مردم آنچنان به راه و روش جبَارانه ی خلفا خو گرفته بودند که کم کم احساس زشتی هم نسبت به آن نمی کردند .

امام صادق ( ع ) روزی خواست به حمام برود ، صاحب حمام طبق عادت معمول که در مورد شخصیتها رایج شده بود عرض کرد :

اجازه بده حمام را برایت قرق کنم .

** « نه لازم نیست »

** چرا ؟!

** « مؤمن سبکبارتر از این حرفها است » .