زلّة العالم = لغزش دانشمند
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: زلّة العالم ،لغزش دانشمند

1 - عن علیّ علیه السلام: زلّة العالم کانکسار السّفینة تغرق و یغرق معها غیرها.

غرر الحکم/ 426

- از على (ع) نقل شده است: لغزش دانشمند مانند شکست برداشتن کشتى است که باعث غرق شدن خود و همراهانش مى‏شود.

2 - عن علیّ علیه السلام: زلّة العالم کبیرة الجنایة.

غرر الحکم/ 427

- از على (ع) نقل شده است: لغزش دانشمند جنایتى بس بزرگ است.

3 - عن علیّ علیه السلام: زلّة العالم تفسد العوالم.

غرر الحکم/ 426

- از على (ع) نقل شده است: لغزش دانشمند جهانیان را فاسد مى‏کند.

4 - عن طلحة بن زید قال: سمعت ابا عبد اللَّه علیه السلام یقول: العامل على غیر بصیرة کالسّائر على الطّریق لا یزیده سرعة السّیر من الطّریق إلّا بعدا.

الکافی 1/ 43 البحار 1/ 206 جامع احادیث الشیعة 1/ 102

- طلحة بن زید مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود:

کسى که بدون بینش عمل کند مانند کسى است که بیراهه مى‏رود که هر چه سریعتر برود از راه دورتر مى‏شود.

5 - عن ابی عبد اللَّه علیه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من عمل على غیر علم کان ما یفسد أکثر ممّا یصلح.

جامع احادیث الشیعة 1/ 102 الکافی 1/ 44 البحار 1/ 208 تحف العقول/ 33

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: هر که از روى نادانى عمل کند تباهکاریش بیش از اصلاح است

6 - عن علیّ علیه السلام: من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره.

غرر الحکم/ 702

- از على (ع) نقل شده است: کسى که به اصلاح خود نپرداخته دیگران را اصلاح نخواهد کرد.

7 - عن علیّ علیه السلام: کیف یصلح غیره من لم یصلح نفسه.

غرر الحکم/ 555

- از على (ع) نقل شده است: کسى که خود را اصلاح نکرده چگونه دیگرى را اصلاح مى‏کند؟!

8 - عن علیّ علیه السلام: کیف یهتدی الضّلیل مع غفلة الدّلیل.

غرر الحکم/ 553

- از على (ع) نقل شده است: با غفلت راهنما چگونه گمراه هدایت مى‏یابد؟!

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص: 75