العالم بلا عمل = عالم بى ‏عمل‏
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: العالم بلا عمل ،عالم بى ‏عمل‏

1 - روى انس بن مالک قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: مررت لیلة أسری بی على اناس تقرض شفاههم بمقاریض من نار فقلت من هؤلاء یا جبرئیل؟ فقال هم خطباء من اهل الدّنیا ممّن کانوا یأمرون النّاس بالبرّ و ینسون أنفسهم.

تفسیر نور الثقلین 1/ 75 البحار 72/ 223

انس بن مالک مى‏گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: شبى که مرا به معراج بردند، بر گروهى عبور کردم که لبهایشان را با مقراض‏هاى آتشین مى‏بریدند. از جبرئیل پرسیدم: اینها کیانند؟ فرمود: اینها گویندگانى از اهل دنیا هستند که مردم را به کار نیک فرمان مى‏دادند ولى خود را فراموش مى‏کردند.

2 - عن علیّ علیه السّلام: أشدّ النّاس ندما عند الموت العلماء الغیر العاملین.

غرر الحکم/ 197

- از على (ع) نقل شده است: پشیمان‏ترین مردم در دم مرگ، دانشمندانى هستند که به آنچه مى‏گویند عمل نمى‏کنند.

3 - عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال: أشدّ النّاس عذابا عالم لا ینتفع من علمه بشی‏ء.

البحار 2/ 37

از امام صادق (ع) نقل شده است: از میان مردم، دانشمندى که از دانش خود هیچ بهره‏اى نمى‏برد سخت‏ترین کیفر را خواهد داشت.

4 - عن النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: یا ابن مسعود من تعلّم العلم و لم یعمل بما فیه حشره اللَّه یوم القیامة أعمى ... الخبر.

البحار 77/ 102

پیامبر (ص) به ابن مسعود فرمود: اى پسر مسعود! هر که دانش فرا گیرد و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت نابینا محشور مى‏کند ...

5 - عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال: إنّ أشدّ النّاس حسرة یوم القیامة من وصف عدلا ثمّ عمل بغیره.

تفسیر نور الثقلین 1/ 75 البحار 72/ 223

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: روز قیامت پر حسرت‏ترین مردم کسى است که عدالت را توصیف نموده و بر طبق آن عمل نکرده است.

6 - عن علی علیه السّلام: العالم من شهدت بصحّة أقواله أفعاله.

غرر الحکم/ 67

از على (ع) نقل شده است: دانشمند کسى است که کردارش بر درستى گفتارش گواهى دهد.

7 - عن علی علیه السّلام: أحسن المقال ما صدّقه حسن الفعال.

غرر الحکم/ 206

از على (ع) نقل شده است: نیکوترین سخن، سخنى است که‏ عمل نیکو آن را تصدیق کند.

8 - عن الصّادق علیه السّلام: فی قول اللَّه تعالى: «إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» قال: یعنی بالعلماء من صدّق فعله قوله، و من لم یصدّق فعله قوله فلیس بعالم.

1 الکافی 1/ 36 المحجة البیضاء 1/ 135

امام صادق (ع) در باره گفتار خداوند: «از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او بیم دارند» فرمود: مقصود از دانشمندان کسانى هستند که کردارشان گفتارشان را تصدیق کند. هر کس کردارش گفتارش را تصدیق نکند دانشمند نیست.

9 - عن علیّ علیه السّلام: لا ینفع قول بغیر عمل.

غرر الحکم/ 848

از على (ع) نقل شده است: سخنى که با عمل توأم نیست سود ندارد.

10 - عن علیّ علیه السّلام: یقبح بالرّجل أن یقصر عمله عن علمه و یعجز فعله عن قوله.

غرر الحکم/ 880

- از على (ع) نقل شده است: براى آدمى زشت است که عملش از دانشش و کردارش از گفتارش درماند.

11 - عن علیّ علیه السّلام: العلم بغیر عمل وبال.

غرر الحکم/ 61

- از على (ع) نقل شده است: دانشى که با عمل همراه نباشد مایه گرفتارى است.

12 - عن علیّ علیه السّلام: علم بلا عمل کشجر بلا ثمر.

غرر الحکم/ 498

- از على (ع) نقل شده است: دانشى که با عمل توأم نیست مانند درختى است که میوه ندارد.

13 - عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال: إذا رأیتم العالم محبّا لدنیاه فاحذروه‏ «1» على دینکم فإنّ کلّ محبّ لشی‏ء یحوط ما أحبّ. و قال: أوحى اللَّه إلى داود علیه السّلام: لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدّنیا فیصدّک عن طریق محبّتى فإنّ اؤلئک قطّاع طریق عبادی المریدین، إنّ أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتی من قلوبهم.

الکافی 1/ 46 الفصول المهمة/ 241

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: هر گاه دیدید دانشمند دنیاى خود را دوست دارد، از وى بر دین خویش بترسید، زیرا هر کس چیزى را دوست داشته باشد آن را در بر مى‏گیرد. سپس فرمود: خداوند به داود (ع) وحى فرستاد: دانشمندى را که شیفته دنیاست میان من و خودت قرار مده که ترا از راه محبّت من منصرف مى‏کند، زیرا این گونه افراد راهزنان بندگان مرید من هستند و کمترین کارى که من در حقّ آنان انجام مى‏دهم این است که شیرینى مناجات خود را از دلهایشان سلب مى‏کنم.

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص:67 -  69