مبدأ تاریخ های قمری ، شمسی و میلادی .........
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مبدا تاریخ قمری ، شمسی و میلادی ،عمر خیَام و خازنی ،فرهاد پنجم و آگوست ،هجرت پیامبر اکرم ( ع)

 مبدا تاریخ قمری :

*** از هجرت پیامبر اکرم علیه السلام از مکه به مدینه محاسبه می شود که تاکنون بیش از 14 قرن از آن می گذرد .

*** اولین ماه سال قمری ماه محرم می باشد .

*** آخرین ماه قمری ماه ذالحجَه می باشد .

*** سال قمری 354 روز ، 8 ساعت و 48 دقیقه می باشد .

مبدأ تاریخ شمسی :

*** مبدا تاریخ شمسی در زمان ملکشاه سلجوقی توسط عمر خیَام و عبد الرحمن خازنی و عده ای دیگر از ریاضی دانان و منجمان ایرانی تنظیم شده است .

*** اولین ماه سال شمسی فروردین است .

*** آخرین ماه سال شمسی اسفند است .

*** سال شمسی  در ایران از تاریخ 1304 شروع شد .

*** سال شمسی از سال قمری 11 روز عقب ر است .

*** سال شمسی 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه است .

*** هر 4 سال یک بار ماه اسفند 30 روز است که به آن « کبیسه » گویند .

مبدا تاریخ میلادی :

*** مبدا تاریخ میلادی از زمان تولد حضرت عیسی ( ع ) در زمان سلطنت فرهاد پنجم پادشاه اشکانی و اوکتا آگوست امپراتور روم می باشد که تاکنون بیش از 20 قرن از آن می گذرد .

*** تقویم بین المللی جهان امروز بر این اساس می باشد .

*** هر 4 سال یکبار ماه فوریه 29 روز است که به آن کبیسه می گویند .

*** سال میلادی از دی ماه شمسی شروع می شود .